Giáo án Tin học 11 bài 16: Ví dụ và làm việc với tệp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trinh | Ngày: | 6 giáo án

0
946
lượt xem
41
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 16: Ví dụ và làm việc với tệp

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 16

Thông qua BST Giáo án Tin học 11 bài 16 cung cấp nội dung về Ví dụ và làm việc với tệp sẽ giúp cho quý thầy cô giáo và học sinh có những tài liệu tham khảo tốt nhất cho tiết học. Nội dung Giáo án bám sát với chương trình của bài học, cách trình bày rõ ràng và chi tiết sẽ là tài liệu hữu ích cho các giáo viên giúp soạn Giáo án nhanh hơn. Nội dung Giáo án giúp giáo viên có thể truyền đạt những kiến thức chính của bài giúp học sinh hiểu được cách dùng các hàm và thủ tục liên quan để giải quyết các bài tập, ôn tập lại kiến thức đã học về tệp trong chương 5 thông qua ví dụ. Các giáo viên đừng bỏ lỡ những Giáo án của bài nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 16

GIÁO ÁN TIN HỌC 11

BÀI 16: VÍ DỤ VÀ LÀM VIỆC VỚI TỆP

 

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

 • Củng cố lại kiến thức đã học về tệp trong chương 5 thông qua ví dụ.

2. Kĩ năng.

 • Sử dụng được các hàm và thủ tục liên quan để giải quyết các bài tập.

II. Đồ dùng dạy học.

1. Chuẩn bị của giáo viên.

 • Máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ, phòng máy vi tính.

2. Chuẩn bị của học sinh.

 • Sách giáo khoa.

III. Hoạt động dạy – học .

1. Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức lí thuyết.

a. Mục tiêu:

 • Học sinh nhớ được các kiến thức lí thuýet về kiểu tệp.

b. Nội dung:

 • Gán tên tệp, mở tệp, tạo tệp mới, đóng tệp.
 • Đọc/ghi tệp văn bản.
 • Các hàm và thủ tục liên quan.

c. Các bước tiến hành :

Hướng dẫn của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Gợi ý để học sinh nhớ lại các kiến thức đã học về kiểu tệp.

- Hỏi: Cách khai báo biến kiểu tệp?

- Hỏi: Có các thủ tục cơ bản nào khi làm việc với tệp?

  

 

 

 

 

 

- Hỏi: Hàm  và thủ tục nào liên quan khi xử lí tệp?

2. Giới thiệu bảng tổng hpj các hàm và thủ tục lên bảng, xem như đây là tổng kết kiến thức liên quan.

1. Theo dõi dẫn dắt của giáo viên và trả lời.

- Var <Tên_biến_tệp>: Text;

- Assign(<Tên_biến_tệp>,<tên_tệp>);

- Rewrite(>Tên_biến_tệp>);

- Reset (>Tên_biến_tệp>);

- Close(>Tên_biến_tệp>);

- Read/readln(<tên_biến_tệp>, <Danh_sách_tên_biến>);

 - Write/writeln(<tên_biến_tệp>, <Danh_sách_tên_biến>);

- Eof(>Tên_biến_tệp>)

- Seek(>Tên_biến_tệp>,<biến_nguyên>);

2. Quan sát bảng tổng hợp và ghi nhớ.

 

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu chương trình ví dụ.

a. Mục tiêu:

 1. Học sinh hiểu được nội dung chương trình.Biết được đầu vào và đầu ra của chương trình.

b. Nội dung:

 • Ví dụ 1, sách giáo khoa, trang 87: Tính khoảng cách giữa các điểm.
 • Ví dụ 2, sách giáo khoa , trang 87: Tính điện trở tương đương.

c. Các bước tiến hành:

Hướng dẫn của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Tìm hiểu ví dụ 1.

- Giới thiệu nội dung đề bài.

- Chiếu chương trình ví dụ lên bảng và gợi ý để học sinh tìm hiểu chương trình.

- Hỏi: Hàm Eof(f) có chức năng gì?

- Có thể sử dụng cấu trúc For thay thế while được không?

- Chương trình này thực hiện công việc gì?

- Thực hiện chương trình để học sinh thấy được kết quả.

2. Tìm hiểu chương trình của ví dụ 2.

- Giới thiệu đề bài.

- Chiếu tranh mô phỏng kết nối các điện trở, hình 17, trang 88, sách giáo khoa.

- Hỏi: Công thức tính điện trở của sơ đồ II, III, IV.

- Chiếu chương trình ví dụ lên bảng.

- Hỏi: Mảng a dùng để lưu trữ giá trị nào?

- Cho một File dữ liệu vào gồm 2 dòng. Yêu cầu học sinh tính kết quả.

- Thực hiện chương trình đọc file dữ liệu vào trên để học sinh đối chiếu kết quả.

1. Theo dõi và quan sát đề bài và chương trình gợi ý.

- Hàm cho giá trị True nếu con trỏ tệp định vị trí kết thúc tệp.

- Không. Vì không biết số lượng phần tử của tệp.

- Tính và đưa ra màn hình khoảng cách từ trại của thầy hiệu trưởng đến trại của mỗi giáo viên.

 

 

2. Quan sát nội dung đề bài, quan sát tranh mô phỏng kết nối các điện trở và các yêu cầu.

  

 

 

 

- Dùng để lưu trữ điện trở tương đương của 3 điện trở theo 5 cách ghép nối như trong sơ đồ.

- Tính kết quả của 5 điện trở tương đương.

- Quan sát kết quả của chương trình và so sánh với kết quả tính đương.

- Nhận xét về tính chính xác và thời gian thực hiện của chương trình.

  

3. Hoạt động 3: Rèn luyện kĩ năng lập trình.

a. Mục tiêu:

 • Học sinh sử dụng được các thủ tục liên quan kiểu tệp để giải quyết bài toán đặt ra.

b. Nội dung:

 • Viết chương trình tạo tệp MYBOOK.DAT định kiểu bản ghi, mỗi bản ghi có cấu trúc:

            Record

                       Ten_sach:String;

                       Tac_gia:Tring[30];

                       Gia_tien:Longint;

     End;

 • Yêu cầu: Ghi ra tệp này các quyển sáhc của em.

c. Các bước tiến hành:

Hướng dẫn của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Chiếu đề bài lên bảng. Yêu cầu học sinh tự viết chương trình, chạy thử và báo cáo kết quả.

 

2. Quan sát, theo dõi việc lập trình của từng học sinh, có thể gợi ý cho một số em còn yếu.

 

3. yêu cầu học sinh cùng thực hiện chương trình với bộ test giáo viên đã chuẩn bị. Thông báo kết quả mà chương trình tìm được. Xác nhận kết quả đúng.

1. Theo dõi đề bài, định hướng dữ liệu vào, ra thuật toán.

 

 

2. Soạn chương trình vào máy, thực hiện chương trình và thông báo kết quả cho giáo viên.

 

3. Nhập dữ liệu theo yêu cầu.

 

IV. Đánh giá cuối bài

1. Những nội dung đã học.

 • Các thao tác xử lí tệp:
  • Gán tên tệp.
  • Mở tệp.
  • Tạo tệp mới.
  • Đọc/ghi thông tin của tệp.
  • Đóng tệp.
 • Hàm và thủ tục liên quan
  • Hàm EOF(Tên_biến_tệp)

2. Câu hỏi và bài tập về nhà

 • Đọc trước nội dung bái. Chương trình con và phân loại. Cách viết và sử dụng thủ tục.

Trên đây là nội dung của 1 trong 6 giáo án Ví dụ và làm việc với tệp để xem các giáo án còn lại trong BST, mời quý thầy cô đăng nhập vào trang thư viện elib và download tài liệu về máy.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng để tiện cho việc giảng dạy:

Và xem giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản