Giáo án Tin học 11 bài 3: Cấu trúc chương trình

Chia sẻ: Nguyễn Thành Tân | Ngày: | 6 giáo án

0
425
lượt xem
30
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 3: Cấu trúc chương trình

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 3

Thầy cô giáo là người đưa hàng trăm chuyến đò sang sông. Vì thế, mỗi kiến thức thầy cô giáo truyền đạt phải được tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng. Hiểu được điều đó, chúng tôi giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Tin học 11 bài 3 "Cấu trúc chương trình" giúp quý thầy cô tham khảo khi soạn Giáo án, hướng dẫn các em học sinh hiểu được kiến thức cấu trúc chung của một chương trình đơn giản, nhận biết các phần của một chương trình đơn giản.Hướng dẫn các em biết cách đặt tên và khai báo biến trong chương trình. Hi vọng, với bộ Giáo án này, các quý thầy cô sẽ có thêm ý tưởng cho bài dạy của mình cuốn hút hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 3

I. MỤC TIÊU BÀI CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

1. Kiến thức:
- Hiểu được chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình;
- Biết cấu trúc chung của một chương trình đơn giản: cấu trúc chung và các thành phần.
- Nhận biết được các phần của một chương trình đơn giản.
2. Kỹ năng: Nhận biết được các thành phần của chương trình.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập khi tiếp xúc với nhiều quy định nghiêm ngặt trong lập trình.

II. CHUẨN BỊ BÀI CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên và các bảng phụ để minh họa các khai báo và chương trình đơn giản.
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BÀI CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

1. Ổn định tình hình lớp: (3’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Câu hỏi: Hãy cho 3 ví dụ về tên đúng trong Pascal. Nêu khái niệm hằng, biến.
- Trả lời: Ba ví dụ về tên đúng trong Pascal: A; _ABC; A1.
- Hằng: là đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình
- Biến: Là đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ giá trị và giá trị này có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình. Các biến đều phải được khai báo trước khi dùng.
3. Giảng bài mới:

* Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu trúc chung của chương trình
- GV: Phát vấn gợi ý: Một bài văn thông thường có mấy phần? Các phần có thứ tự không? Vì sao phải chia ra các phần như vậy?
- GV: Trong một chương trình cũng có những thành phần và theo một thứ tự nhất định. Em hãy đọc SGK và trả lời: Trong một chương trình có những thành phần nào?

* Hoạt động 2:Tìm hiểu các thành phần của chương trình.
- GV: Phần khai báo này có thể không có. Cách khai báo bắt đầu bằng từ khóa Program, sau đó là tên do người lập trình tự đặt nhưng phải theo đúng quy định về tên chương trình.
- GV: Yêu cầu học sinh lấy thêm vài ví dụ về cách khai báo tên chương trình.
- GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và trả lời cách khai báo thư viện trong Pascal?
- GV: Yêu cầu học sinh cho những ví dụ tương tự.
- GV: Cho một vài ví dụ:
- Để giải bài toán tìm nghiệm của PT bậc 2, ta có thể khai báo một số biến là: x1, x2: real;
- GV: Phần thân trong chương trình C là:
{
[<Dãy lệnh>]
}

* Hoạt động 3: Tìm hiểu một số ví dụ đơn giản:
- GV: Giải thích các thành phần, ý nghĩa các lệnh trong hai ví dụ trên và chỉ ra sự khác nhau giữa hai chương trình trong hai ngôn ngữ khác nhau này.
- GV: Hãy chỉ ra phần khai báo và phần thân của 2 chương trình tương ứng trong hai ngôn ngữ trên.
- GV: Phần nào là phần thân của chương trình?
- GV: Yêu cầu học sinh cho 1 ví dụ một chương trình không có phần tên và phần khai báo.

IV. CỦNG CỐ BÀI CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

- Một chương trình gồm có hai phần: Phần khai báo và phần thân. Khai báo: Gồm có các khai báo: tên chương trình; khai báo thư viện; khai báo hằng; khai báo biến.
- Trong một chương trình đôi khi cũng không cần có các phần khai báo mà chỉ có phần thân chương trình.
1. Bài tập:
Hãy chỉ ra phần khai báo, phần thân và có thể khai báo lại các biến trong chương trình sau:
Program Giai_PTB2;
Uses crt;
Var a, b: real;
c: real;
D: real;
x1, x2: real;
begin
clrscr;
write (‘Nhap a, b, c’); readln(a, b, c);
D:= b*b – 4* a*c;
If D < 0 then write (‘’PT vo nghiem)
Else if D = 0 then write(‘N.kep x = ‘, -b/ (a*2);
Else
Write(‘x1 = ’, x1:8:3, ‘x2 = ’, x2:8:3);
Readln;
End.
2. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau: (2’)
Chuẩn bị trước bài: Một số kiểu dữ liệu chuẩn và khai báo biến

Đồng bộ tài khoản