Giáo án Tin học 11 bài 3: Cấu trúc chương trình

Chia sẻ: Nguyễn Thành Tân | Ngày: | 6 giáo án

0
467
lượt xem
36
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 3: Cấu trúc chương trình

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 3

Thầy cô giáo là người đưa hàng trăm chuyến đò sang sông. Vì thế, mỗi kiến thức thầy cô giáo truyền đạt phải được tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng. Hiểu được điều đó, chúng tôi giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Tin học 11 "Cấu trúc chương trình" giúp quý thầy cô tham khảo khi soạn Giáo án, hướng dẫn các em học sinh hiểu được kiến thức cấu trúc chung của một chương trình đơn giản, nhận biết các phần của một chương trình đơn giản.Hướng dẫn các em biết cách đặt tên và khai báo biến trong chương trình. Hi vọng, với bộ Giáo án này, các quý thầy cô sẽ có thêm ý tưởng cho bài dạy của mình cuốn hút hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 3

GIÁO ÁN TIN HỌC 11

BÀI 3: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

 

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 • Hiểu được chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình;
 • Biết cấu trúc chung của một chương trình đơn giản: cấu trúc chung và các thành phần.
 • Nhận biết được các phần của một chương trình đơn giản.

2. Kỹ năng:        

 • Nhận biết được các thành phần của chương trình.

3. Thái độ:

 • Nghiêm túc trong học tập khi tiếp xúc với nhiều quy định nghiêm ngặt trong lập trình.

II. Chuẩn bị:

 • Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên và các bảng phụ để minh họa các khai báo và chương trình đơn giản.
 • Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước SGK.

III. Hoạt động dạy học:

 • Ổn định tình hình lớp: (3’)
 • Kiểm tra bài cũ: (5’)
 • Câu hỏi:  Hãy cho 3 ví dụ về tên đúng trong Pascal. Nêu khái niệm hằng, biến.
 • Trả lời: Ba ví dụ về tên đúng trong Pascal: A; _ABC; A1.
  • Hằng: là đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • Biến: Là đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ giá trị và giá trị này có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình. Các biến đều phải được khai báo trước khi dùng.

1. Giảng bài mới:

Thời gian

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung bài giảng

10’

* Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu trúc chung của chương trình

GV: Phát vấn gợi ý: Một bài văn thông thường có mấy phần? Các phần có thứ tự không? Vì sao phải chia ra các phần như vậy?

GV: Trong một chương trình cũng có những thành phần và theo một thứ tự nhất định. Em hãy đọc SGK và trả lời: Trong một chương trình có những thành phần nào?

HS: Trả lời:

Có 3 phần và có thứ tự: Mở bài, thân bài, kết luận.

Lí do: để dễ viết, dễ đọc, dễ hiểu nội dung.

 

HS: Trả lời:

Trong một chương trình gồm có hai phần:

Phần khai báo và phần thân chương trình.

I. Cấu trúc chương trình:

1. Cấu trúc chung:

- Cấu trúc chương trình gồm có 2 phần:

[<phần khai báo >] và < phần thân chương trình>

* Phần khai báo: Khai báo tên chương trình, khai báo thư viện sử dụng, khai báo hằng, khai báo biến, khai báo chương trình con.

* Phần thân chương trình: bao gồm dãy các lệnh được đặt trong dấu mở đầu và kết thúc.

 

15’

* Hoạt động 2:Tìm hiểu các thành phần của chương trình.

GV: Phần khai báo này có thể không có. Cách khai báo bắt đầu bằng từ khóa Program, sau đó là tên do người lập trình tự đặt nhưng phải theo đúng quy định về tên chương trình.

GV: Yêu cầu học sinh lấy thêm vài ví dụ về cách khai báo tên chương trình.

GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và  trả lời cách khai báo thư viện trong Pascal?

 

 

 

 

 

GV: Yêu cầu học sinh cho những ví dụ tương tự.

 

 

 

 

GV: Cho một vài ví dụ:

Để giải bài toán tìm nghiệm của PT bậc 2, ta có thể khai báo một số biến là: x1, x2: real;

 

GV: Phần thân trong chương trình C là:

{

         [<Dãy lệnh>]

}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Khai báo tên chương trình:

Program Phuong_trinh_b2;

Program Vi_du;

HS: Cách khai báo thư viện trong Pascal:

Uses Crt;

 

 

 

 

 

HS: const float PI = 3.1416;

Const PI = 3.1416

 

2. Các thành phần của chương trình:

a) Phần khai báo:

- Khai báo tên chương trình:

Trong ngôn ngữ Pascal có cách khai báo sau:

Program Ten_Chuong_trinh

VD: Program Tinh_tong;

- Khai báo thư viện:

Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có những thư viện cung cấp chương trình  thông dụng đã được lập trình sẵn.

Cách khai báo thư viện trong chương trình:

- Trong ngôn ngữ Pascal:

Uses crt;

- Trong C++

#include <studio.h>

#include <conio.h>

-Khai báo hằng:

Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình.

Ví dụ:

- Trong Pascal: const MaxN = 1000;

- Trong C++: const int MaxN = 1000;

- Khai báo biến:

Tất cả các biến dùng trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí.

b) Phần thân chương trình:

Phần thân chương trình bao gồm các dãy lệnh trong phạm vi được xác định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc.

Ví dụ: Phần thân trong chương trình Pascal:

begin

          [<Dãy lệnh>]

end.

7’

* Hoạt động 3: Tìm hiểu một số ví dụ đơn giản:

GV: Giải thích các thành phần, ý nghĩa các lệnh trong hai ví dụ trên và chỉ ra sự khác nhau giữa hai chương trình trong hai ngôn ngữ khác nhau này.

GV: Hãy chỉ ra phần khai báo và phần thân của 2 chương trình tương ứng trong hai ngôn ngữ trên.

 

 

GV:  Phần nào là phần thân của chương trình?

 

 

 

 

 

 

GV: Yêu cầu học sinh cho 1 ví dụ một chương trình không có phần tên và phần khai báo.

 

 


 

HS: Quan sát bảng 1 và trả lời.

 

 

 

 

HS: Phần thân của chương trình là:

writeln(‘Xin chao cac ban!’);

writeln(‘Moi cac ban lam quen voi      Pascal’);

HS: Trả lời:

begin writeln(‘Hello’);

readln;

end.

3. Ví dụ chương trình đơn giản:

Xét một vài ví dụ về chương trình đơn giản:

Ví dụ 1: Chương trình sau thực hiện việc đưa ra màn hình thông báo “Xin chao cac ban!!”

Trong Pascal

Trong C++

program Vi_du;

begin writeln(‘Xin chao cac ban!’);

end.

 

#include <stdio.h>

void main()

{printf(‘Xin chao cac ban!’)}

Ví dụ 2: Chương trình Pascal đưa ra thông báo “Xin chao cac ban!” và “Moi cac ban lam quen voi Pascal!”

begin

writeln(‘Xin chao cac ban!’);

 writeln(‘Moi cac ban lam quen voi    Pascal’);

end.

 

2. Củng cố: (3’)

 • Một chương trình gồm có hai phần: Phần khai báo và phần thân. Khai báo: Gồm có các khai báo: tên chương trình; khai báo thư viện; khai báo hằng; khai báo biến.
 • Trong một chương trình đôi khi cũng không cần có các phần khai báo mà chỉ có phần thân chương trình.

Trên đây là nội dung của 1 trong 6 giáo án Cấu trúc chương trình để xem các giáo án còn lại trong BST, mời quý thầy cô đăng nhập vào trang thư viện elib và download tài liệu về máy.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng để tiện cho việc giảng dạy:

Và xem giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản