Giáo án Tin học 11 bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Chia sẻ: Trần Hữu Nghị | Ngày: | 6 giáo án

0
732
lượt xem
15
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 6

Làm sao để truyền đạt được kiến thức giúp học sinh hiểu được nội dung của bài là vấn đề đặt ra với các giáo viên. Hiểu được khó khăn đó, chúng tôi xin giới thiệu BST Giáo án Tin học 11 bài 6 "Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán" với đầy đủ nội dung rõ ràng, dễ hiểu nhằm giúp quý thầy cô có thêm những tư liệu tham khảo chất lượng phục vụ cho công tác giảng dạy. Qua BST này, các thầy cô sẽ giúp học sinh hiểu được các phép toán thông dụng trong ngôn ngữ lập trình, biết diễn đạt hình thức trong ngôn ngữ lập trình cũng như chức năng của lệnh gán và biết được cấu trúc của lệnh gán cùng một số hàm chuẩn thông dụng trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Bộ Giáo án chất lượng này sẽ giúp quý thầy cô có thêm ý tưởng cho bài dạy của mình cuốn hút hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 6

I. MỤC TIÊU BÀI PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, LỆNH GÁN

1. Kiến thức
- Biết được các phép toán thông dụng trong ngôn ngữ lập trình.
- Biểu diễn đạt một hình thức trong ngôn ngữ lập trình.
- Biết được chức năng của lệnh gán.
- Biết được cấu trúc của lệnh gán và một số hàm chuẩn trông dụng trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
2. kKĩ năng
- Sử dụng được các phép toán để xây dựng biểu thức.
- Sử dụng được lệnh gán để viết chương trình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BÀI PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, LỆNH GÁN

1. Chuẩn bị của giáo viên
- Sách giáo khoa, tranh chứa các biểu thức trong toán học.
- Tranh chứa bảng các hàm số học chuẩn, tranh chứa bảng chân trị.
- Máy vi tính và máy chiếu Projector.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC BÀI PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, LỆNH GÁN

1. Hoạt động 1 : Tìm hiểu một số phép toán.
a. Mục tiêu: Học sinh biết được tên các phép toán, kí hiệu của các phép toán và cách sử dụng của các phép toán đối với mỗi kiểu dữ liệu.
b. Nội dung:
- Các phép toán số học: + - * / DIV MOD.
- Các phép toán quan hệ: <, <=, >, >=, =, <>. Dùng để so sánh hai đại lượng, kết quả của các phép toán này là True hoặc Flase.
- Các phép toán logic: NOT, OR, AND, thường dùng để tạo các biểu thức logic từ các biểu thức quan hệ đơn giản.
c. Các bước tiến hành:
c.1. Đặt vấn đề: để mô tả các thao tác trong thuật toán, mỗi ngôn ngữ lập trình đếu sử dụng một số khái niệm cơ bản: Phép toán, biểu thức, gán giá trị.
c.2. Phát vấn: Hãy kể các phép toán em đã được học trong toán học.
- Diễn giải: Trong ngôn ngữ lập trònh Pascal cũng có các phép toán đó nhưng được diễn đạt bằng một cách khác.
- Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và cho biết các nhóm phép toán.
- Hỏi : Phép Div, Mod được sử dụng cho những kiểu dữ liệu nào?
- Hỏi: Kết quả của phép toán quan hệ thuộc kiểu dữ liệu nào?

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu thức.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết khái niệm về biểu thức số học, biểu thức quan hệ và biểu thức logic. Biết cách xây dựng các biểu thức đó.
- Biết được một số hàm số học chuẩnn trong lập trình.
b. Nội dung:
- Biểu thức số học là biểu thức nhận được từ các hằng số, biến số và hàm số liên kết với nhau bằng các phép toán số học.
- Thứ tự thực hiện biểu thức số học: trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. trong dãy các phép toán không chứa ngoặc thì thực hiện từ trái sang phải theo thứ tự của các phép toán: Nhân, chia, chia lấy nguyên, chia lấy dư thực hiện trước và ccs phép toán công, trừ thực hiện sau.
- Hàm số học chuẩn thông dụng.
- Hai biểu thức có cùng kiểu dữ liệu được liên kết với nhau bởi phép toán quan hệ cho ta một biểu thức quan hệ.
<biểu_thức_1> <phép_toán_quan_hệ> <biểu_thức_2>
- Thứ tự thực hiên.:
+ tính giá trị các biểu thức.
+ Thực hiện phép toán quan hệ.
- Các biểu thức quan hệ liên kết với nhau bởi phép toán logic ta được biểu thức logic. Biểu thức logic đơn giản là giá trị True hoặc Flase.
c. Các bước tiến hành.
c.1. Nêu vấn đề: trong toán học ta được làm quen với khái niệm biểu thức, hãy cho biết yếu tố cơ bản xây dựng nên biểu thức.
- Nếu trong một bài toán mà toán hạng là biến số, hằng số hoặc hàm số và toán tử là các phép toán số học thì biểu thức có tên gọi là gì?
c.2. Treo tranh có chứa biểu thức toán học lên bảng, yêu cầu: Sử dụng các phép toán số học, hãy biểu diễn biểu thức toán học sau thành biểu thức trong ngôn ngữ lập trình.
2a+5b+c
xy
2z
x+y + x2
1 - 2 2z
z
- Nghiên cứu sách giáo khoa và từ việc xây dựng các biểu thức trên, hãy nêu thứ tự thực hiện các phép toán.
c.3. Nêu vấn đề: trong toán học ta đã làm quen với một số hàm số học, hãy kể tên một số hàm đó?
- Trong một số ngôn ngữ lập trình ta cũng có một số hàm như vậy nhưng được diễn đạt bằng một cách khác.
- Treo tranh chứa bảng một số hàm chuẩn, yêu cầu học sinh điền thêm các thông tin như chứac năng của hàm , kiểu của đối số và kiểu của hàm số.
- Cho biểu thức, hãy biểu diễn biểu thức trên sang biểu thức trong ngôn ngữ lập trình .
c.4. Nêu vấn đề : Khi hai biểu thức số học liên kết với nhau bằng phép toán quan hệ ta được một biểu thức mới, biểu thức đó gọi là biểu thức gì?
- Hãy lấy một ví dụ về biểu thức quan hệ?
- Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và cho biết cấu trúc chung của biểu thức quan hệ?
- Thứ tự thực hiện của biểu thức quan hệ?
- Cho biết kết quả của phép toán quan hệ thuộc kiểu dữ liệu nào đã học?
c.5. Nêu vấn đề: Các biểu thức quan hệ được liên kết với nhau bởi phép toán Logic được gọi là biểu thức Logic.
- Hãy cho một số ví dụ về biểu thức logic.
- trong toán học ta có biểu thức 5<=x<=11, hãy biểu diễn biểu thức này trong ngôn ngữ lập trình.
- Thứ tự thực hiện biểu thức logic.
- Kết quả của biểu thức logic có kiểu dữ liệu gì?
- Treo tranh có chứa bảng chân trị của A và B, yêu cầu học sinh điền giá trị cho A and B; A or B; not A.

IV. CỦNG CỐ BÀI PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, LỆNH GÁN

1. Những nội dung đã học.
- Các phép toán trong Turbo Pascal: Số học, quan hệ và logic.
- Các biểu thức trong Turbo Pascal: Số học, quan hệ và logic
- Cấu trúc lệnh gán trong Turbo Pascal: tên_biến :=biểu_thức;
2. Câu hỏi và bài tập về nhà
- Làm bài tập 5, 6, 7, 8, sách giáo khoa, trang 35 – 36;
- Xem phụ lục A, sách giáo khoa trang 121: Một số phép toán thường dùng và giá trị phép toán logic.

Đồng bộ tài khoản