Giáo án Tin học 11 bài 7+8: Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản

Chia sẻ: Đàm Lê Diệu Linh | Ngày: | 7 giáo án

0
598
lượt xem
34
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 7+8: Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 7+8

Là một giáo viên ưu tú trong ngành, bạn luôn tìm kiếm cho mình những phương pháp giảng dạy tối ưu, hiệu quả nhất, giúp cho học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức bài học một nhanh và hiệu quả nhất. Hãy đến với bộ sưu tập Giáo án Tin học 11 bài 7 và 8. Giáo án biên soạn với nội dung chi tiết theo sách giáo khoa giúp cho học sinh sẽ hiểu được ý nghĩa của các thủ tục vào/ra chuẩn đối với lập trình, cấu trúc chung của thủ tục vào/ra trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Các em có thể viết đúng lệnh vào/ra dữ liệu, nhập đúng dữ liệu khi thực hiện chương trình. Thư viện eLib hi vọng Giáo án Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 7+8

A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU BÀI CÁC THỦ TỤC VÀO/RA ĐƠN GIẢN - SOẠN THẢO, DỊCH, THỰC HIỆN VÀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục đích:
- Học sinh biết các lệnh vào/ra đơn giản để nhập dữ liệu từ bàn phím hoặc đưa dữ liệu ra màn hình.
- Viết được một số lệnh vào/ra đơn giản.
- Biết cách soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.
2. Yêu cầu:
- Học sinh hiểu các thủ tục vào/ra.
- Biết các thao tác trực tiếp trên công cụ lập trình Pascal.
- Biết xử lý các lỗi khi lập trình.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BÀI CÁC THỦ TỤC VÀO/RA ĐƠN GIẢN - SOẠN THẢO, DỊCH, THỰC HIỆN VÀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH

- Lấy học sinh làm trung tâm, lấy các VD cụ thể để học sinh nắm vững bài học.
- Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

C. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI CÁC THỦ TỤC VÀO/RA ĐƠN GIẢN - SOẠN THẢO, DỊCH, THỰC HIỆN VÀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH

Trong bài này cần cung cấp cho học sinh các kiến thức sau:
- Các thủ tục vào/ra (Read/Readln và Write/Writeln).
- Các thao tác xử lý lỗi chương trình.

D. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng đen, phấn trắng.
- Máy chiếu đa năng.

E. KIỂM TRA BÀI CŨ

Các bài tập đã giao về nhà.

F. NỘI DUNG GIẢNG DẠY BÀI CÁC THỦ TỤC VÀO/RA ĐƠN GIẢN - SOẠN THẢO, DỊCH, THỰC HIỆN VÀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH

1. ĐẶT VẤN ĐỀ CHO BÀI GIẢNG ( 2ph )
Các em đã được tìm hiểu về các kiểu của biến, cách khai báo biến, các phương pháp biến đổi từ công thức toán học sang Pascal. Em nào có thể cho thầy biết làm thế nào để có thể xử lý các thông tin đó trên máy tính? (Thông qua ngôn ngữ lập trình Pascal để sử dụng các thủ tục và các hàm nhằm thực hiện xử lý các thông tin đó). Bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu về môi trường lập trình Pascal cũng như các thủ tục hay hàm đơn giản.

2. NỘI DUNG BÀI HỌC
- Ghi bài học lên bảng.
- VD: Bài toán tính diện tích hình tròn:
program dt_hinhtron;
uses crt;
const pi=3.14;
var r,s:real;
begin
clrscr;
write('nhap ban kinh ');readln(r);
s:=pi*sqr(r);
writeln('dien tich hinh tron co ban kinh ',r:5:2,' la',s:6:2);
readln
end.
- VD trên là một chương trình đơn giản. Input của chương trình trên là gì? Để đưa thông tin vào thì thông qua câu lệnh nào? (Khi thực hiện chương trình người ta nhập giá trị bán kính thông qua câu lệnh nhập Read/Readln)
- Mỗi lần nhập giá trị cho bán kính thì giá trị đó được gán cho biến r.
- Khi nhập nhiều giá trị cho biến thì xong mỗi thao tác nhập sử dụng phím Enter để nhập giá trị tiếp theo.
- Chú ý khi nhập giá trị của biến thì phải tương ứng với kiểu của biến.
- Em nào có thể sử dụng máy tính đã có sẵn chương trình nhập giá trị cho biến r ?
- Để đưa câu dẫn 'nhap ban kinh ' và kết quả tính diện tích ra màn hình thì người ta sử dụng câu lệnh nào ? (câu lệnh xuất Write/ Writeln).
- Em nào cho thầy biết khi thực hiện chương trình thì thủ tục Write và Writeln khác nhau điểm nào?
- Em nào cho thầy biết khi thực hiện chương trình ở VD trên, thủ tục write('nhap ban kinh '); sẽ in ra như thế nào?
- Còn đối với câu lệnh writeln('dien tich hinh tron co ban kinh ',r:5:2,' la',s:6:2); sẽ in ra như thế nào nếu ta nhập bán kính bằng 2?
- Em nào cho biết hiên tượng gì sẽ xảy ra nếu câu lệnh in kết quả được thay đổi như sau: writeln('dien tich hinh tron co ban kinh ',r ,' la', s); ? In kết quả là Vì vậy Pascal đưa quy cách của kết quả ra.
- VD: writeln('dien tich hinh tron co ban kinh ',r:5:2,' la',s:6:2);
- Em có nhận xét gì về cách viết trên: ( r được dành 5 vị trí trong đó có 2 vị trí dành cho chữ số thập phân, 1 vị trí cho phần nguyên và 1 vị trí cho dấu (.), còn diện tích có 6 vị trí, 2 vị trí cho phần thập phân và 3 vị trí cho phần nguyên, 1 vị trí cho dấu (.))
- Để có thể thực hiện chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình thì ta cần soạn thảo chương trình trên môi trường ngôn ngữ lập trình cụ thể. Ngôn ngữ lập trình Pascal là một ví dụ và ta sẽ tìm hiểu về môi trường lập trình này

G. CỦNG CỐ BÀI BÀI CÁC THỦ TỤC VÀO/RA ĐƠN GIẢN - SOẠN THẢO, DỊCH, THỰC HIỆN VÀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

1. Củng cố: Qua bài học HS nắm vững những kiến thức trọng tâm sau:.
- Thủ tục nhập dữ liệu: Read/Readln.
- Thủ tục xuất dữ liệu: Write/Writeln.
- Quy cách định dạng số.
2. Bài tập về nhà:
1. Chuẩn bị bài tập và thực hành số 1.
2. Viết các chương trình tính diện tích hình thang, tam giác biết cạnh đáy và chiều cao.
3. Bài thực hành 3, 4, 5 trang 35 SGK.

Đồng bộ tài khoản