Giáo án Tin học 11 bài 7+8: Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản

Chia sẻ: Đàm Lê Diệu Linh | Ngày: | 7 giáo án

0
626
lượt xem
42
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 7+8: Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 7+8

Là một giáo viên ưu tú trong ngành, bạn luôn tìm kiếm cho mình những phương pháp giảng dạy tối ưu, hiệu quả nhất, giúp cho học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức bài học một nhanh và hiệu quả nhất. Hãy đến với bộ sưu tập Giáo án Tin học 11 bài 7 và 8. Giáo án biên soạn với nội dung chi tiết theo sách giáo khoa giúp cho học sinh sẽ hiểu được ý nghĩa của các thủ tục vào/ra chuẩn đối với lập trình, cấu trúc chung của thủ tục vào/ra trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Các em có thể viết đúng lệnh vào/ra dữ liệu, nhập đúng dữ liệu khi thực hiện chương trình. Thư viện eLib hi vọng Giáo án Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 7+8

GIÁO ÁN TIN HỌC 11

BÀI 7+8: CÁC THỦ TỤC CHUẨN VÀO RA ĐƠN GIẢN

 

A. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích:

 • Học sinh biết các lệnh vào/ra đơn giản để nhập dữ liệu từ bàn phím hoặc đưa dữ liệu ra màn hình.
 • Viết được một số lệnh vào/ra đơn giản.
 • Biết cách soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

2. Yêu cầu:

 • Học sinh hiểu các thủ tục vào/ra.
 • Biết các thao tác trực tiếp trên công cụ lập trình Pascal.
 • Biết xử lý các lỗi khi lập trình.

B. Phương pháp giảng dạy

 • Lấy học sinh làm trung tâm, lấy các VD cụ thể để học sinh nắm vững bài học.
 • Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

C. Kiến thức trọng tâm

 • Trong bài này cần cung cấp cho học sinh các kiến thức sau:
  • Các thủ tục vào/ra (Read/Readln và Write/Writeln).
  • Các thao tác xử lý lỗi chương trình.

D. Phương tiện dạy học

 • Bảng đen, phấn trắng.
 • Máy chiếu đa năng.

E. Kiểm tra bài cũ ( 5ph ).

 • Các bài tập đã giao về nhà.

F. Nội dung giảng dạy

I. Đặt vấn đề cho bài giảng ( 2ph )

 • Các em đã được tìm hiểu về các kiểu của biến, cách khai báo biến, các phương pháp biến đổi từ công thức toán học sang Pascal. Em nào có thể cho thầy biết làm thế nào để có thể xử lý các thông tin đó trên máy tính? (Thông qua ngôn ngữ lập trình Pascal để sử dụng các thủ tục và các hàm nhằm thực hiện xử lý các thông tin đó). Bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu về môi trường lập trình Pascal cũng như các thủ tục hay hàm đơn giản.

II. Nội dung bài học    

Thời gian

Nội dung ghi bảng

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

 

15 ph

 

 

 

20 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 7-8: Các thủ tục vào/ra, soạn thảo chương trình...  (tiết 8)

1. Nhập dữ liệu từ bàn phím

* Thủ tục nhập:

Cú pháp:

Read(<danh sách biến vào>);

hoặc

Readln(<danh sách biến vào>);

* Trong đó:

- Danh sách biến vào có thể có 1 hoặc nhiều biến, nếu nhiều biến thì mỗi biến cách nhau bởi dấu phẩy (,).

VD:

- Read(r) hoặc Readln(r); Nhập 1 giá trị cho bán kính r.

- Read(r1, r2,...) hoặc Readln(r1, r2,...); Nhập nhiều giá trị cho bán kính r.

2. Đưa dữ liệu ra màn hình

* Thủ tục xuất:

Cú pháp:

Write(<danh sách kết quả ra>);

hoặc

Writeln(<danh sách kết quả ra>);

* Trong đó:

- Write: Khi thực hiện chương trình con trỏ nằm trên dòng hiện tại.

- Writeln: Con trỏ tự động xuống dòng tiếp theo.

- Danh sách kết quả ra: Có thể là tên biến đơn, biểu thức, xâu ký tự hoặc hằng số.

- Đối với biến đơn, biểu thức, hằng số thì không có dấu nháy đơn (‘’).

VD:

- write('nhap ban kinh '); in ra : nhap ban kinh

- writeln('dien tich hinh tron co   ban kinh ',r:5:2,' la',s:6:2); In ra: dien tich hinh tron co ban kinh 2.00 la 12.56.

Chú ý:

- Các thủ tục Readln hoặc Writeln có thể không có tham số.

VD:  Readln; (Tạm dừng xem kq chương trình). Writeln; (Tự động đưa con trỏ xuống dòng).

- Quy cách ra:

:<độ rộng>:<số chữ số thập phân> hoặc:<độ rộng>

3. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

 

 

*Thao tác thực hiện:

- Soạn thảo: Gõ nội dung chương trình.

- Lưu chương trình: Nhấp phím F2.

- Mở CT có sẵn trong TP: Nhấn F3

- Kiểm tra chương trình: F9.

- Biên dịch chương trình: Alt+F9.

- Chạy chương trình: Ctrl+F9.

- Đóng cửa sổ chương trình: Alt+F3.

- Thoát khỏi Pascal: Alt+X.

 

- Ghi bài học lên bảng.

- VD: Bài toán tính diện tích hình tròn:

program dt_hinhtron;

uses crt;

const pi=3.14;

var r,s:real;

  begin

  clrscr;

    write('nhap ban kinh ');readln(r);

    s:=pi*sqr(r);

    writeln('dien tich hinh tron co   ban kinh ',r:5:2,' la',s:6:2);

    readln

  end.

 

-VD trên là một chương trình đơn giản. Input của chương trình trên là gì? Để đưa thông tin vào thì thông qua câu lệnh nào? (Khi thực hiện chương trình người ta nhập giá trị bán kính thông qua câu lệnh nhập Read/Readln)

- Mỗi lần nhập giá trị cho bán kính thì giá trị đó được gán cho biến r.

- Khi nhập nhiều giá trị cho biến thì xong mỗi thao tác nhập sử dụng phím Enter để nhập giá trị tiếp theo.

- Chú ý khi nhập giá trị của biến thì phải tương ứng với kiểu của biến.

- Em nào có thể sử dụng máy tính đã có sẵn chương trình nhập giá trị cho biến r ?

- Để đưa câu dẫn 'nhap ban kinh ' và kết quả tính diện tích ra màn hình thì người ta sử dụng câu lệnh nào ? (câu lệnh xuất Write/ Writeln).

- Em nào cho thầy biết khi thực hiện chương trình thì thủ tục Write và Writeln khác nhau điểm nào?

- Em nào cho thầy biết khi thực hiện chương trình ở VD trên, thủ tục write('nhap ban kinh '); sẽ in ra như thế nào?

- Còn đối với câu lệnh writeln('dien tich hinh tron co   ban kinh ',r:5:2,' la',s:6:2); sẽ in ra như thế nào nếu ta nhập bán kính bằng 2?

- Em nào cho biết hiên tượng gì sẽ xảy ra nếu câu lệnh in kết quả được thay đổi như sau: writeln('dien tich hinh tron co   ban kinh ',r ,' la', s); ? In kết quả là Vì vậy Pascal đưa quy cách của kết quả ra.

 VD: writeln('dien tich hinh tron co   ban kinh ',r:5:2,' la',s:6:2);

- Em có nhận xét gì về cách viết trên: ( r được dành 5 vị trí trong đó có 2 vị trí dành cho chữ số thập phân, 1 vị trí cho phần nguyên và 1 vị trí cho dấu (.), còn diện tích có 6 vị trí, 2 vị trí cho phần thập phân và 3 vị trí cho phần nguyên, 1 vị trí cho dấu (.))

- Để có thể thực hiện chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình thì ta cần soạn thảo chương trình trên môi trường ngôn ngữ lập trình cụ thể. Ngôn ngữ lập trình Pascal là một ví dụ và ta sẽ tìm hiểu về môi trường lập trình này

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép bài học.

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và trả lời.

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và trả lời

 

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và trả lời.

 

 

 

 

 

Học sinh theo dỏi, ghi chép và trả lời.

 

 

 

III. Củng cố bài học và bài tập về nhà (3 ph)

1. Củng cố: Qua bài học HS nắm vững những kiến thức trọng tâm sau:.

 • Thủ tục nhập dữ liệu: Read/Readln.
 • Thủ tục xuất dữ liệu: Write/Writeln.
 • Quy cách định dạng số.

2. Bài tập về nhà:

 • Chuẩn bị bài tập và thực hành số 1.
 • Viết các chương trình tính diện tích hình thang,  tam giác biết cạnh đáy và chiều cao.
 • Bài thực hành 3, 4, 5 trang 35 SGK.

Trên đây là nội dung của một trong các giáo án bài Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản để xem nội dung của các giáo án còn lại trong BST, quý thầy cô vui lòng đăng nhập và download về máy.

Ngoài ra, để tiện trong việc giảng dạy quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản