Giáo án Tin học 11 bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Chia sẻ: Đỗ Thị Nhung | Ngày: | 6 giáo án

0
1.570
lượt xem
67
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 9

Đến với bộ sưu tập Giáo án Tin học 11 bài 9 "Cấu trúc rẽ nhánh" quý thầy cô giáo và các bạn học sinh sẽ có được tiết học thú vị, mang lại hiệu quả cao. Thông qua những bài soạn Giáo án được biên soạn từ các giáo viên khác nhau quý thầy cô sẽ có được những bài dạy đạt chất lượng tốt nhất. Học sinh nhanh chóng nắm bắt được nội dung bài học về ý nghĩa của cấu trúc rẽ nhánh, biết cấu trúc chung của cấu trúc rẽ nhánh cũng như nắm được cách sử dụng đúng hai dạng cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình như dạng thiếu và dạng đủ. Thư viện eLib hi vọng Giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được tài liệu tham khảo chất lượng để xây dựng bài dạy hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 9

I. Mục tiêu bài Cấu trúc rẽ nhánh

1. Kiến thức.
- Học sinh biết được ý ngiã của cấu trúc rẽ nhánh.
- Học sinh biết được cấu trúc chung của cấu trúc rẽ nhánh.
- Biết cách sử dụng đúng hai dạng cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình: dạng thiếu và dạng đủ.
2. Kĩ năng: Bước đầu sử dụng được cấu trúc rẽ nhánh If ... then ... else ... trong ngôn ngữ lập trình Pascal để viết chương trình giải quyết được một số bài toán đơn giản.

II. Đồ dùng dạy học bài Cấu trúc rẽ nhánh

1. Chuẩn bị của giáo viên: Máy vi tính, máy chiếu Overhead, máy chiếu Projector, bìa trong, bút dạ, chương trình mẫu giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0.
2. Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa.

III. Hoạt động dạy – học bài Cấu trúc rẽ nhánh

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của tổ chức rẽ nhánh.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết được ý nghĩa của tổ chức rẽ nhánh. Nắm được cấu trúc chung của tổ chức rẽ nhánh. Vẽ được sơ đồ giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a<>0)
b. Nội dung: SƠ ĐỒ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
c. Các bước tiến hành:
c.1. Nêu ví dụ thực tiễn minh họa cho tổ chức rẽ nhánh:
Chiều mai nếu trời không mưa An sẽ đi xem đá bóng, nếu trời mưa thì An sẽ xem ti vi ở nhà.
- Yêu cầu học sinh tìm thêm một số ví dụ tương tự.
- Yêu cầu học sinh đưa ra cấu trúc chung của các diễn đạt đó.
- Yêu cầu học sinh lấy một ví dụ có cấu trúc chung dạng khuyết và đưa ra cấu trúc chung đó.
c.2. Nếu các bước để kết luận nghiệm của phương trình bậc hai ax2 +bx+c = 0.
- Chia nhóm lớp thành 3 nhóm và yếu cầu vẽ sơ đồ thực hiện của các bước trên bìa trong.
- Chọn hai bài để chiếu lên bảng, gọi học sinh thuộc nhóm khác nhận xét đánh giá kết quả và bổ sung.
c.3. Tiểu kết cho hoạt động này bằng cách bổ sung và chính xác bài tập của học sinh.

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu trúc lệnh rẽ nhánh IF – THEN – ELSE trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết được cấu trúc chung của lệnh IF. Biết được sự thực hiện của máy khi gặp lệnh IF. Vẽ được sơ đồ thực hiện cho lệnh IF.
b. Nội dung:
- Dạng thiếu:
+ Cấu trúc: IF<điều kiện> then <lệnh>; điều kiện: là một biểu thức quan hệ hoặc biểu thức logic. Lệnh: là một lệnh nào đó của Pascal.
+ Sự thực hiện của máy:
+ Tính giá trị của <điều kiện>
+ Nếu <điều kiện> có giá trị đúng thì thực hiện <lệnh>
SƠ ĐỒ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
- Dạng đủ:
+ Cấu trúc : If <điều kiện> then <lệnh 1> else <lệnh 2>; điều kiện: là một biểu thức quan hệ hoặc biểu thức logic. Lệnh 1, lệnh 2: Là một lệnh nào đó của Pascal.
+ Sự thực hiện của máy:
• Tính giá trị của <điều kiện>
• Nếu <điều kiện> có giá trị đúng thì thực hiện <lệnh 1>, ngược lại thì thực hiện <lệnh 2>
SƠ ĐỒ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

3. Hoạt động 3: Rèn luyện kĩ năng vận dụng lệnh If.
a. mục tiêu:
- Bước đầu biết sử dụng đúng lệnh IF để lập trình giải quyết một số bài toán đơn giản.
b. Nội dung:
- Ví dụ 1: Viết chương trình nhập vào độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật đó.
- Ví dụ 2: Tìm nghiệm của phương trình bậc hai.

IV. Đánh giá cuối bài Cấu trúc rẽ nhánh

1. Những nội dung đã học
- Cấu trúc chung của cấu trúc rẽ nhánh.
- Sự thực hiện của máy khi gặp cấu trúc rẽ nhánh IF.
- Sơ đồ thực hiện của cấu trúc rẽ nhánh IF.
2. Câu hỏi và bài tập về nhà.
- Trả lời câu hỏi 1, 2, 4, Sách giáo khoa, trang 50.
- Viết chương trình nhập vào hai số bất kì và in ra màn hình giá trị lớn nhất của hai số.
- Viết chương trình giải phương trình ax4 + bx2 + c = o.
- Xem trước nội dung bài: Cấu trúc lặp, sách giáo khoa, trang 42.
- Xem nội dung phụ lục B, sách giáo khoa trang 131: Lệnh rẽ nhánh và lặp.
- Xem nội dung phụ lục C, sách giáo khoa trang 139: Lệnh rẽ nhánh và lặp.

Đồng bộ tài khoản