Giáo án Vật lý 10 bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Tuyên | Ngày: | 3 giáo án

0
972
lượt xem
29
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Vật lý 10 bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Mô tả BST Giáo án Vật lý 10 bài 17

Để có thêm giáo án mẫu cho bài soạn của mình, các thầy cô hãy đến với Thư viện eLib để sở hữu bộ Giáo án Vật lý 10 bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song cho kho tài liệu tham khảo của mình. Các giáo án được trình bày ngắn gọn, chuẩn xác sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được định nghĩa của vật rắn, giá của lực, quy tắc tổng hợp 2 lực có giá đồng quy, điều kiện cân bằng của một vật. Chúng tôi hi vọng bộ giáo này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Vật lý 10 bài 17

I. MỤC TIÊU BÀI CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦ HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

+ Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực.
+ Nêu được cách xác định trọng tâm của vật mỏng, phẳng bằng phương pháp thực nghiệm.
+ Vận dụng được các điều kiện cân bằng để giải các bài tập đơn giản.

II. CHUẨN BỊ BÀI CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦ HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

1.Giáo viên:
Các thí nghiệm 17.1; 17.3; 17.4 SGK; các tấm mỏng, phẳng theo hình 17.5
2. Học sinh:
Điều kiện cân bằng của một chất điểm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BÀI CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦ HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

1. Ổn định lớp
2. Bài mới.

Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực.
- Việc xét sự cân bằng của vật rắn mang lại những kết quả có ý nghĩa thực tiễn to lớn.
- Chúng ta nghiên cứu TN hình 17.1
- Mục đích TN là xét sự cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 2 lực.
- Vật rắn là một miếng bìa cứng, nhẹ để bỏ qua trọng lực tác dụng lên vật.
- GV biểu diễn TN.
+ Có những lực nào tác dụng lên vật? Độ lớn của lực đó?
+ Dây có vai trò truyền lực và cụ thể hóa đường thẳng chứa vectơ lực hay giá của lực.
+ Có nhận xét gì về phương của 2 dây khi vật đứng yên?
+ Nhận xét gì về các đặc trưng của các lực F¬1 và F2 tác dụng lên vật, khi vật đứng yên?
- Từ đó phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực?

Hoạt động 2: Xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm
- Phát cho mỗi nhóm 1 vật mỏng, phẳng có trọng lượng, có lỗ sẵn, dây và giá để treo.
- Trọng tâm của vật là gì?
- Làm thế nào để xác định được trọng tâm của vật?
+ Gợi ý: Khi treo vật trên giá bởi dây treo, vật cân bằng do tác dụng của những lực nào?
+ 2 lực đó có liên hệ như thế nào?
+ Trọng tâm phải nằm trên đường kéo dài của dây treo.
- Yêu cầu một vài nhóm nêu phương án, và các nhóm khác kiểm tra tính đúng đắn của phương án.
- GV đưa ra phương án chung, tiến hành với vật có hình dạng hình học không đối xứng.
- Các nhóm xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng có dạng hình học đối xứng nhận xét vị trí của trọng tâm.

IV. VẬN DỤNG, CỦNG CỐ

+ GV tóm lại nội dung chính của bài.
+ Yêu cầu HS về nhà làm các bài tập.
+ Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.

Đồng bộ tài khoản