Giáo án Vật lý 11 bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Chia sẻ: Kim Thị Pha Ni | Ngày: | 9 giáo án

0
1.073
lượt xem
16
download
Xem 9 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Vật lý 11 bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Mô tả BST Giáo án Vật lý 11 bài 21

Nhằm giúp cho việc soạn bài của các thầy cô giáo trở nên đơn giản hơn, chúng tôi đã tuyển chọn những giáo án của các giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy. Thư viện eLib trân trọng giới thiệu bộ Giáo án Vật lý 11 bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt dành cho các quý thầy cô. Giáo án trình bày các kiến thức một cách logic giúp các em dễ dàng hiểu được khái niệm chung của từ trường, công thức tính cảm ứng từ. Thư viện eLib hy vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Vật lý 11 bài 21

I. MỤC TIÊU BÀI TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

1) Kiến thức:
- Nêu được khái niệm chung của từ trường.
- Vẽ được hình dạng các đường sức sinh bởi dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng khác nhau.
- Nêu được cong thức tính cảm ứng từ trong các trường hợp đặc biệt.

2) Kỹ năng:
- Xác định vectơ cảm ứng từ tại mỗi điểm do dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
- Giải các bài tập có liên quan.

II. CHUẨN BỊ BÀI TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

Giáo viên:
Chuẩn bị các thí nghiệm về từ phổ và kim nam châm nhỏ để định hướng của cảm ứng từ.
Học sinh:
Ôn lại bài 19.20; đặc biệt chú ý đến quan hệ giữa chiều dòng điện và chiều cảm ứng từ (chiều đường sức từ)

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BÀI TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.
- Trả lời các câu hỏi - Nêu câu hỏi để kiểm tra mức độ nắm bắt các kiến thức ở bài trước

Hoạt động 2: Tìm hiểu các đặc điểm chung của từ trường.
- Đọc SGK mục I.1 trả lời câu hỏi. - Nêu câu hỏi: Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn sinh ra phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- Gợi ý HS trả lời.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.
- Quan sát thí nghiệm. Trả lời câu hỏi. - Tiến hành thí nghiệm và nêu câu hỏi: Nêu đặc điểm đường sức từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?
- Nêu câu hỏi C1.
- Trả lời C1.
- Nêu câu hỏi: Hãy nêu biểu thức xác định cảm ứng từ tại một điểm cách dây
- Đọc SGK mục I, trả lời câu hỏi. dẫn thẳng dài mang dòng điện I một khoảng r trong chân không?

Hoạt động 4: Tìm hiểu cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong khung dây tròn..
- Quan sát thí nghiệm. - Làm thí nghiệm hướng dẫn HS quan sát. Nêu câu hỏi: Hãy nêu đặc điểm sức
- Trả lời các câu hỏi. từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây
- Nhận xét câu trả lời của bạn. dẫn hình tròn?
- Xác nhân kiến thức.

Hoạt động 5: Tìm hiểu cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây.
- Quan sát thí nghiệm. - Làm thí nghiệm hướng dẫn HS quan sát. Nêu câu hỏi: Hãy nêu đặc điểm sức
- Trả lời các câu hỏi. sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây?
- Nhận xét câu trả lời của bạn. Viết biểu thức tính cảm ứng từ tại các điểm trong lòng ống dây?
- Xác nhân kiến thức.

Hoạt động 6: Tìm hiểu cảm ứng từ sinh bởi nhiều dòng điện.
- Trả lời các câu hỏi. - Nêu câu hỏi: Hãy nêu cách xác định cảm ứng từ tại mỗi điểm sinh bởi nhiều
- Nhận xét câu trả lời của bạn. nguồn khác nhau?
- Xác nhân kiến thức.

 

IV  VẬN DỤNG – CỦNG CỐ  BÀI TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

- Đưa ra câu trả lời đúng. - Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK.
- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.
- Trả lời các câu hỏi.

 V GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà. - Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.
- Ghi những chuẩn bị cần thiết. - Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.

Đồng bộ tài khoản