Giáo án Vật lý 12 bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Tuyên | Ngày: | 5 giáo án

0
563
lượt xem
8
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Vật lý 12 bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Mô tả BST Giáo án Vật lý 12 bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Trước thềm năm học mới, việc soạn bài cho bộ môn mình đảm trách của các thầy cô giáo trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thư viện eLib hiểu được điều đó nên đã chọn lọc các giáo án hay nhất, chất lượng nhất trong bộ Giáo án Vật lý 12 bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất. Các giáo án được soạn chi tiết, dễ hiểu sẽ giúp các em dễ dàng hiểu được định nghĩa, thiết lập công thức của công suất, định nghĩa của hệ số công suất. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Vật lý 12 bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

I. MỤC TIÊU BÀI CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT


1. Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa và thiết lập được công thức của công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều.
- Phát biểu được định nghĩa của hệ số công suất.
- Nêu được vai trò của hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều.

2. Kĩ năng: - Vận dụng được công thức của hệ số công suất đối với mạch RLC nối tiếp.
3. Thái độ:


II. CHUẨN BỊ BÀI CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT


1. Giáo viên:
2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về mạch RLC nối tiếp.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BÀI CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT


1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu tính chất chung của mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp.
- Viết được công thức tính tổng trở.
- Viết được công thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.
- Nêu được đặc điểm của đoạn mạch có R, L, C nối ti ếp khi x ảy ra hi ện tượng cộng hưởng điện.

3. Bài mới :

- Hoạt động 1: Tìm hiểu công suất của mạch điện xoay chiều
- Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Biểu thức tính công suất điện tiêu thụ U2 P = RI = 2 = UI trong mạch điện không đổi là gì? R
- Xét mạch điện xoay chiều như hình vẽ.
- Tại một thời điểm t, i trong mạch chạy theo 1 chiều nào đó → xem tại thời điểm t, p = ui dòng điện trong mạch là dòng 1 chiều →
công suất tiêu thụ trong mạch tại thời điểm 1 cosα .cosβ = [cos(α + β ) t? 2 + cos(α − β )] - Giá trị trung bình của công suất điện trong 1 chu kì:
- Trong đó cosϕ có giá trị như thế nào?
- Còn cos(2ωt + ϕ ) là một hàm tuần hoàn của
- Vì cosϕ không đổi nên cosϕ = cosϕ t, với chu kì bao nhiêu? 2π T 2π
- Trong từng khoảng thời gian T/2 hoặc T, - Chu kì = (T = ) 2ω 2 ω hàm cos(2ωt + ϕ) luôn có những giá trị bằng nhau về trị tuyệt đối, nhưng trái dấu tại thời điểm t, t + T/4

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hệ số công suất
- Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Hệ số công suất có giá trị trong khoảng - Vì |ϕ| không vượt quá 900 nên 0 ≤ cosϕ ≤ nào? 1.
- Y/c HS hoàn thành C2. - Chỉ có L: cosϕ = 0
- Các thiết bị tiêu thụ điện trong nhà máy → có L → i nói chung lệch pha ϕ so với u. Khi vận hành ổn định P trung bình giữ P2 1 Php = rI 2 = r không đổi → Công suất trung bình trong U 2 cos 2ϕ  các nhà máy?
- Nếu cosϕ nhỏ → Php sẽ lớn, ảnh hưởng
- Nếu r là điện trở của dây dẫn → công đến sản xuất kinh doanh của công ti điện suất hao phí trên đường dây tải điện? lực. → Hệ số công suất ảnh hưởng như thế nào?
- Nhà nước quy định: cosϕ ≥ 0,85
- Giả sử điện áp hai đầu mạch điện là: u=U 2 cosωt
- Cường độ dòng điện tức thời trong mạch:


IV.CỦNG CỐ BÀI CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT

Qua bài này chúng ta cần nắm được
- Định nghĩa và thiết lập được công thức của công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều.
- Phát biểu được định nghĩa của hệ số công suất.
- Vai trò của hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều.


V.DẶN DÒ:


- Về nhà học bài và xem trước bài mới
- Về nhà làm được các bài tập trong Sgk và sách bài tập

Đồng bộ tài khoản