Giáo án Vật lý 12 bài 21: Điện từ trường

Chia sẻ: Kim Thị Pha Ni | Ngày: | 5 giáo án

0
1.180
lượt xem
276
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Vật lý 12 bài 21:  Điện từ trường

Mô tả BST Giáo án Vật lý 12 bài 21

Hệ thống những giáo án đặc sắc nhất về bài Điện từ trường môn Vật lý 12 giúp các bạn học sinh học tốt hơn, giáo viên lấy làm tư liệu tham khảo. Trường điện từ là một trong những trường của vật lý học, nó cũng do các hạt mang điện sinh ra, và là trường thống nhất của điện trường và từ trường. Bộ sưu tập bao gồm những giáo án được biên soạn, kỹ lưỡng, nội dung đầy đủ. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo để học tập và giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Vật lý 12 bài 21

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12

CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

§21. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

 

I. Mục tiêu

  • Nêu được định nghĩa về từ trường.
  • Phân tích được một hiện tượng để thấy được mối liên quan giữa sự biến thiên theo thời gian của cảm ứng từ với điện trường xoáy và sự biến thiên của cường độ điện trường với từ trường.
  • Nêu được hai điều khẳng định quan trọng của thuyết điện từ.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

  • Làm lại thí nghiệm cảm ứng điện từ.

2. Học sinh:

  • Ôn tập về hiện tượng cảm ứng điện từ.

III. Hoạt động dạy học

  • Hoạt động 1. (10 phút) Ổn định, vào bài

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Ổn định, kiểm tra sĩ số

- Kiểm tra:

+ Định luạt biến thien diện tích và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

+ Định nghĩa dao động điện từ tự do?

+ Chu kỳ, tần số dao động điện từ?

- Vào bài:  trong mạch dao động tồn tại cả hai môi trường: Điện trường bên trong tụ, từ trường trong cuộn dây; chúng có mối liên quan thế nào?

- Báo học sinh vắng

- Trả lời

  • Hoạt động 2: (15 phút) Tìm hiểu mối liên hệ giữa điện trường và từ trường

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

- Phân tích thí nghiệm cảm ứng điện từ của Pha-ra-đây ⇒ nội dung định luật cảm ứng từ?

- Sự xuất hiện dòng điện cảm ứng chứng tỏ điều gì?

- Nêu các đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và so sánh với đường sức của điện trường xoáy?

(- Khác: Các đường sức của điện trường xoáy là những đường cong kín.)

- Tại những điểm nằm ngoài vòng dây có điện trường nói trên không?

- Nếu không có vòng dây mà vẫn cho nam châm tiến lại gần O ⇒ liệu xung quanh O có xuất hiện điện trường xoáy hay không?

- Vậy, vòng dây kín có vai trò gì hay không trong việc tạo ra điện trường xoáy?

- Ta đã biết, xung quanh một từ trường biến thiên có xuất hiện một điện trường xoáy ⇒ điều ngược lại có xảy ra không. Xuất phát từ quan điểm “có sự đối xứng giữa điện và từ” Mác-xoen đã khẳng định là có.

- Xét mạch dao động lí tưởng đang hoạt động. Giả sử tại thời điểm t, q và i như hình vẽ ® cường độ dòng điện tức thời trong mạch?

- Mặc khác, q = CU = CEd

Do đó: \( i = Cd\dfrac{{dE}}{{dt}} \) ⇒ Điều này cho phép ta đi đến nhận xét gì?

- Mỗi khi từ thông qua mạch kín biến thiên thì trong mạch kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.

- Chứng tỏ tại mỗi điểm trong dây có một điện trường có \( \vec E \) cùng chiều với dòng điện. Đường sức của điện trường này nằm dọc theo dây, nó là một đường cong kín.

- Các đặc điểm:

a. Là những đường có hướng.

b. Là những đường cong không kín, đi ra ở điện tích (+) và kết thúc ở điện tích (-).

c. Các đường sức không cắt nhau …

d. Nơi E lớn ⇒ đường sức mau…

- Có, chỉ cần thay đổi vị trí vòng dây, hoặc làm các vòng dây kín nhỏ hơn hay to hơn…

- Có, các kiểm chứng tương tự trên.

- Không có vai trò gì trong việc tạo ra điện trường xoáy.

- HS ghi nhận khẳng định của Mác-xoen.

- Cường độ dòng điện tức thời trong mạch:

\(i = \dfrac{{dq}}{{dt}} \)

- Dòng điện ở đây có bản chất là sự biến thiên của điện trường trong tụ điện theo thời gian.

 

 

 

 

I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường

1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy

- Điện trường có đường sức là những đường cong kín gọi là điện trường xoáy.

- Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

2. Điện trường biến thiên và từ trường

a. Dòng điện dịch

- Dòng điện chạy trong dây dẫn gọi là dòng điện dẫn.

* Theo Mác – xoen:

- Phần dòng điện chạy qua tụ điện gọi là dòng điện dịch.

- Dòng điện dịch có bản chất là sự biến thiên của điện trường trong tụ điện theo thời gian.

b. Kết luận:

- Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.

 

 

  • Hoạt động 3. (10 phút)Tìm hiểu thuyết điện từ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

- Ta đã biết giữa điện trường và từ trường có mối liên hệ với nhau: điện trường biến thiên ⇒ từ trường xoáy và ngược lại từ trường biến thiên ⇒ điện trường xoáy.

⇒ Nó là hai thành phần của một trường thống nhất: điện từ trường.

- Mác – xoen đã xây dựng một hệ thống 4 phương trình diễn tả mối quan hệ giữa:

+ điện tich, điện trường, dòng điện và từ trường.

+ sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy.

+ sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường.

 

 

- HS ghi nhận điện từ trường.

 

 

 

 

- HS ghi nhận về thuyết điện từ.

II. Điện từ trường và thuyết điện từ Mác - xoen

1. Điện từ trường

- Là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

2. Thuyết điện từ Mác – xoen

- Khẳng định mối liên hệ khăng khít giữa:

+ Điện tích, điện trường, dòng điện và từ trường

+ Sự biến thiện từ trường theo thời gian và điện trường

+ Sự biến thiên điện trường theo thời gian và từ trường

Mối liên quan: điện tích, điện trường và từ trường

 

 

 

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung trong giáo án Điện từ trường . Để nắm bắt toàn bộ nội dung còn lại và các giáo án tiếp theo, mời quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải tài liệu về máy.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ các Thầy cô trong quá trình xây dựng bài 21 với nhiều phương pháp soạn bài hay, nội dung chi tiết và được trình bày khoa học, quý thầy cô có thể tham khảo ở Bài giảng Vật lý 12 - Bài 21 :Điện từ trường 

Thầy cô quan tâm có thể xem thêm các tài liệu được biên soạn cùng chuyên mục:

>>  Giáo án tiếp theo: Giáo án Vật lý 12 Bài 22: Sóng điện từ

Đồng bộ tài khoản