Giáo án Vật lý 12 bài 21: Điện từ trường

Chia sẻ: Kim Thị Pha Ni | Ngày: | 5 giáo án

0
1.144
lượt xem
270
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Vật lý 12 bài 21:  Điện từ trường

Mô tả BST Giáo án Vật lý 12 bài 21: Điện từ trường

Hệ thống những giáo án đặc sắc nhất về bài Điện từ trường môn Vật lý 12 giúp các bạn học sinh học tốt hơn, giáo viên lấy làm tư liệu tham khảo. Trường điện từ là một trong những trường của vật lý học, nó cũng do các hạt mang điện sinh ra, và là trường thống nhất của điện trường và từ trường. Bộ sưu tập bao gồm những giáo án được biên soạn, kỹ lưỡng, nội dung đầy đủ. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo để học tập và giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Vật lý 12 bài 21: Điện từ trường

I. MỤC TIÊU BÀI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

1) Kiến thức :
- Nêu được định nghĩa về từ trường.
- Phân tích được một hiện tượng để thấy được mối liờn quan giữa sự biến thiên theo thời gian của cảm ứng từ với điện trường xoỏy và sự biến thiên của cường độ điện trường với từ trường.
- Nêu được hai điều khẳng định quan trọng của thuyết điện từ.

2) Kĩ năng : Giải thớch cỏc hiện tương liên quan đến điện từ trường


II. CHUẨN BỊ BÀI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG


1) Giáo viên :Làm lại thớ nghiệm cảm ứng điện từ
2) Học sinh: Dễn tập về hiện tượng cảm ứng điện từ.

III. PHƯƠNG PHÁP :
Đàm thoại , diễn giảng.


IV. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY BÀI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

1) Ổn định tổ chức :
- Ổn định lớp
-Kiểm tra sĩ số .
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .

2)Kiểm tra bài cũ :

3) Giảng bài mới :
Hoạt động 1 : Tìm hiểu về mối quan hệ giữa điện trường và từ trường
- Mối quan hệ giữa điện trường và từ
- Nắm mối quan hệ giửa điện trường : trường và từ trường
- Từ trường biến thiên và điện trường
- Gv Y/c Hs nghiên cứu Sgk và trả lời cừu hỏi.
- Điện trường có đường sức là đường
- trước tiên học sinh cần thực nghiệm cảm cong kín gọi là điện trường xoáy ứng điện từ của Pha-ra-đừy  nội dung
-Nếu tại một nơi có một từ trường biến định luật cảm ứng từ? thiên theo thời gian thỡ tại nơi đó xuất hiện điện trường xoáy.
- Sự xuất hiện dũng điện cảm ứng chứng tỏ điều gì?
- Nêu các đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và so sánh với đường sức của điện trường xoỏy? 2)Điện trường biến thiên và từ trường :
- Tại những điện nằm ngoài vũng dõy cú Nếu tại một nơi có điện trường biến điện trường núi trờn khụng? thiên theo thời gian thỡ tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ
- Nếu khụng cú vũng dãy mà vẫn cho nam trường bao giờ cũng khép kín  chõm tiến lại gần O  liệu xung quanh O cú xuất hiện từ trường xoỏy hay khụng?
- Vậy, vũng dõy kớn cú vai trũ gỡ hay khụng trong việc tạo ra điện trường xoỏy?

Hoạt động 2 : Điện từ trường và thuyết điện từ Măc -xoen.
- Ta đã biết, xung quanh một từ trường biến thiên có xuất hiện một điện trường xoáy  điều ngược lại có xảy ra không.
- Xuất phát từ quan điểm “có sự đối xứng giữa điện và từ” Mác-xoen đã khẳng định là có. Ta đã biết giữa điện trường và từ trường thống bốn phương trỡnh diển tả mối có mối liên hệ với nhau: điện trường biến quan hệ giữa –Điện tích, điện trường , từ trường xoáy và ngược lại từ dũng điện và từ trường

V - CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP :

- Gv gọi học sinh nhắc lại các kiến thức đó học bằng câu hỏi 1,2,3 SGK/111

 

VI -  HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ

- Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.
- Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.

Đồng bộ tài khoản