Giáo án Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Chia sẻ: Nông Tùng Lâm | Ngày: | 8 giáo án

0
755
lượt xem
19
download
Xem 8 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Mô tả BST Giáo án Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Giới thiệu bộ Giáo án Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen mới nhất và bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng. Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một giáo án dạy học hay giúp học sinh năm vững nội dung bài học về phương pháp giản đồ Fre-nen, hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

I- MỤC TIÊU BÀI TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN

1. Về kiến thức
- Biết rằng có thể thay thế việc cộng hai hàm dạng Cosx1 và Cosx2 cùng tần số góc bằng việc cộng hai véc tơ quay tương ứng X1 và X 2 ở thời điểm t = 0.
- Hiểu được tầm quan trọng của độ lệch pha khi tổng hợp hai dao động.

2. Về kỹ năng
- Sử dụng giản đồ vec tơ quay để tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.

3. Về thái độ
- Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành mạnh và có tính tập thể.


II- CHUẨN BỊ BÀI TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN


1. Giáo viên
- Giáo án, tài liệu tham khảo và đồ dùng dạy học cần thiết
2. Học sinh
- Kiến thức cũ về dao động điều hòa
- Sách, vở, đồ dùng học tập đúng quy định


III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN

1. Kiểm tra bài cũ: “Có” – 5’
- GV: Nêu câu hỏi yêu cầu hs lên bảng trình bày
- Câu1: Nêu đặc điểm của dao động tắt dần và nguyên nhân gây ra dao động tắt dần? Hãy lập luận dao động của con lắc là dao động tắt dần.
- Câu2: Thế nào là hiện tượng cộng hưởng. Điều kiện cộng hưởng? Nêu vài ví dụ minh họa cộng hưởng có hại, cộng hưởng có lợi?

2. Bài giảng mới:

Hoạt động 1: (1’)
- Đặt vấn đề vào bài giảng mới”
- GV: Đặt vấn đề vào bài giảng mới
- Ở chương sau ta sẽ gặp nhiều trường hợp một vật chịu tác dụng của nhiều dao động như màng nhĩ của tai, màng rung của micô thường xuyên nhận được nhiều dao động gây ra bởi các sóng âm. Hay khi các sóng cùng truyền tới một điểm trong môi trường thì điểm đó nhận được cùng một lúc các dao động gây ra bởi các sóng. Trong những trường hợp ấy vật sẽ dao động ntn? Bài học hôm nay chúng ta chỉ xét dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số”
- HS: Lắng nghe và nhận thức vấn đề cần nghiên cứu – ghi tiêu đề của bài học.

Hoạt động 2:(7’)\
- Nghiên cứu véc tơ quay”
- Ở bài 1, khi điểm M chuyển động tròn đều thì hình chiếu của vectơ vị trí OM lên trục Ox là một dao động điều hòa dạng: x = Acos(t + ) I- VÉCTƠ. Dựa vào quan hệ trên người ta đưa ra cách biểu diễn phương trình dao động điều hoà bằng một vectơ quay Mỗi dao động điều hòa được được vẽ tại thời điểm ban đầu (hình vẽ) biểu diễn bằng một véctơ quay được vẽ tại thời điểm ban đầu( HV)

Hoạt động 3: (23’)
- Nghiên cứu giản đồ Fre-nen”
- GV: Giả sử xét hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là: x1 = A1cos(t + 1) I
- Đặt vấn đề: Hãy tìm li độ tổng hợp của hai dao động thành phần đó. - Xét hai dao động điều hoà
cùng phương, cùng tần số:
- GV: Có những cách nào để tìm li độ tổng hợp x? x1 = A1cos(t + 1)
- HS: trả lời x2 = A2cos(t + 2)
- GV: Nhận xét và khái quát vấn đề


IV CỦNG CỐ (1’) BÀI TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN

- GV: Hệ thống nội dung bài
- Đặc điểm véc tơ quay
- Cách viết phương trình dao động tổng hợp dựa vào giản đồ Fre-nen
- HS: Lĩnh hội kiến thức.


V HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ(1’)


- GV: Yêu cầu học sinh
- Học bài theo phần ghi nhớ sgk -25 và kết hợp vở ghi.
- Về làm bài tập 4,5,6(GSK) và bài tập 5 trong SBT.
- HS: Nhận nhiệm vụ học tập

Đồng bộ tài khoản