Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 4 tài liệu

0
218
lượt xem
0
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

Mô tả BST Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

Mời các bạn cùng tham khảo BST Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Đến với BST này, các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định của pháp luật. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

Đây là một trong những mẫu đơn được trích từ BST Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo. Các bạn cùng tham khảo nhé!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

. . . . . . . , ngày tháng năm 200…


GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ NGHÈO

UBND xã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xác nhận:
- Anh (chị) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sinh ngày …… . tháng …… năm . . . . . . . . . .
- Hộ khẩu thường trú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Là con (em) ông (bà). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Theo sổ danh sách hộ nghèo của xã đang quản lý
- Số thứ tự. . . . . . . . . trong sổ theo dõi năm . . . . . . . . . Mã số . . . . . . . . . (nếu có)
Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho anh (chị) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . theo quy định ./. 

Đồng bộ tài khoản