Giấy giới thiệu chuyển trường

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 15 tài liệu

0
346
lượt xem
0
download
Xem 15 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giấy giới thiệu chuyển trường

Mô tả BST Giấy giới thiệu chuyển trường

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Giấy giới thiệu chuyển trường nhằm giúp quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết đơn, viết các biểu mẫu liên quan đến thủ tục hành chính. Chúng tôi đã tập hợp thành bộ sưu tập, sẽ giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giấy giới thiệu chuyển trường

Mời quý bạn đọc tham khảo đoạn trích của một mẫu đơn, biểu mẫu được trích ra từ bộ sưu tập Giấy giới thiệu chuyển trường và xem thêm các mẫu đơn khác trong bộ sưu tập này, hoặc trong các bộ sưu tập liên quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT.......................................................................
Hiệu trưởng Trường .......................................................................
Em: .......................................................................
Ngày sinh: .......................................................................
Nơi sinh: .......................................................................
Là học sinh lớp ........................năm học ........................của Trường chúng tôi.
Nay chuyển đến Trường THPT .......................................................................
Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em .......................................................................được học tại Quý trường.
Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

…………, ngày …….tháng …….năm 20…

HIỆU TRƯỞNG
 

Đồng bộ tài khoản