Giấy mời tham gia giảng dạy

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 7 tài liệu

0
176
lượt xem
0
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giấy mời tham gia giảng dạy

Mô tả BST Giấy mời tham gia giảng dạy

Đa dạng các loại mẫu đơn hành chính dành cho ngành giáo dục tại đây như bộ sưu tập Giấy mời tham gia giảng dạy sẽ giúp bạn dễ dàng và thuận tiện sử dụng khi cần. Các mẫu đơn được biên soạn theo chuẩn biểu mẫu văn bản sẽ là tài liệu hay dành cho bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giấy mời tham gia giảng dạy

Với mong muốn giúp bạn viết Giấy mời tham gia giảng dạy, thư viện eLib đã sưu tầm và chọn lọc tạo thành BST Giấy mời tham gia giảng dạy. Mong rằng, BST này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện eLib sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2007


Kính gửi : Thầy/Cô....................................................
Đơn vị :.....................................................
Thực hiện Quy định về Giảng viên và Giảng viên thỉnh giảng, trong năm học 200... - 200..., đơn vị chúng tôi kính mời thầy/cô, bộ môn tham gia giảng dạy môn:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Số tiết : .............................................................................................................
Trong chương trình đào tạo Sinh viên/Học viên cao học
Khóa :............... Ngành ....................................................................................
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA ĐƠN VỊ
Đơn vị chúng tôi đồng ý phân công thầy/cô .................................... tham gia giảng dạy.
Yêu cầu (nếu có)
.................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................
Ý KIẾN CÁN BỘ GIẢNG DẠY THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
*Ghi chú: Thủ trưởng đơn vị quản lý môn học là Khoa, Trung tậm có đào tạo. Thủ trưởng đơn vị có thể phân công cho Chủ nhiệm Bộ môn thuộc quyền quản lý một số môn học nhất định.Người ký trong giấy mời này có thể là Chủ nhiệm Bộ môn (nếu đã được phân công).
 

Đồng bộ tài khoản