Giới từ theo sau động từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
332
lượt xem
22
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giới từ theo sau động từ trong tiếng Anh

Mô tả BST Giới từ theo sau động từ trong tiếng Anh

Đến với bộ sưu tập Giới từ theo sau động từ trong tiếng Anh, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này tổng hợp nhiều giới từ được sử dụng phổ biến. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giới từ theo sau động từ trong tiếng Anh

Đây là một đoạn trích hay trong BST Giới từ theo sau động từ trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô tham khảo:
 

apologize sb for sth : xin lỗi ai về việc gì
admire sb of sth : ngưỡng mộ, khâm phục ai về việc gì
belong to : thuộc về
accuse sb of sth : tố cáo ai về việc gì
blame sb for sth : buộc tội, đổ lỗi ai về việc gì
congratulate sb on sth : chúc mừng ai về việc gì
differ from : khác với
introduce (sb)to sb : giới thiệu ai với ai

give up : từ bỏ, đầu hàng
look at : nhìn vào, chú ý, xem
look after : chăm sóc, trông nom
look for : tìm kiếm
look forward to : mong chờ, trông đợi
look up : tra cứu (từ điển)
put on : mang vào, mặc vào
put off : hoãn lại
stand for : tượng trưng, thay cho
translate ... into : dich sang
call off : huỷ bỏ, hoãn bỏ
object to : phản đối
infer from : suy ra từ
approve of sth to sb : tán thành ai về việc gì

participate in : tham gia vào
succeed in : thành công
prevent sb/sth from sth : ngăn gừa ... không
provide sb with sth : cung cấp ai cái gì
agree with : đồng ý
beg for sth : cầu xin, van nài

borrow sth from sb : mượn cái gì của ai
depend on / rely on : dựa vào, phụ thuộc vào
die of (a disease) : chết vì (bệnh)
die from : chết vì (không phải tai nạn)
join in : tham gia vào
escape from : thoát khỏi
insist on : khăng khăng, đòi
change into / turn into : hoá ra, trở thành
wait for : đợi
arrive at (station / bus stop / airport ...) : đến nơi nhỏ (nhà ga/bến xe/sân bay)
arrive in (London / Paris / England / Vietnam / New York ...) : đến nơi lớn (thành phố, tình thành, quốc gia)

Thư viện Elib mong rằng BST Giới từ theo sau động từ trong tiếng Anh sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
 

Đồng bộ tài khoản