Giáo án Tin học 11 bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

Chia sẻ: Vũ Thị Thanh Thúy | Ngày: | 6 giáo án

0
325
lượt xem
13
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tin học 11 bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

Mô tả BST Giáo án Tin học 11 bài 19

Xin giới thiệu bộ Giáo án Tin học 11 bài 19 dành cho quý thầy cô tham khảo. Bộ giáo án được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và có nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng nắm vững một số thư viện chương trình con, cách sử dụng được các thư viện đó trong lập trình, khởi động được chế độ đồ họa, sử dụng được các thủ tục vẽ điểm, đường kính, hình tròn, hình ellipse, hình chữ nhật. Cùng dạy tốt với các Giáo án tin học học bài Thư viện chương trình con chuẩn tại đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tin học 11 bài 19

I. MỤC TIÊU BÀI THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN

1. Kiến thức: Biết được một số thư viện chương trình con.
2. Kĩ năng:
- Bước đầu sử dụng được các thư viện đó trong lập trình.
- Khởi động được chế độ đồ họa.
- Sử dụng được các thủ tục vẽ điểm, đường kính, hình tròn, hình ellipse, hình chữ nhật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BÀI THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN

1. Chuẩn bị của giáo viên: Máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ.
2. Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC BÀI THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu thư viện CRT.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết được một số chương trình con chuẩn trong thư viện.
b. Nội dung:
- Thư viện CRT chứa các thủ tục liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình và bàn phím.
- Thủ tục Clrcr: xóa màn hình.
- Thủ tục Ttextcolor(c): Đặt màu cho chữ trên màn hình, trong đó c là hằng hoặc biến có giá trị nguyên không âm để xác định màu.
- thủ tục textbackground(c): Đặt màu cho nền của màn hình.
- Thủ tục Gotoxy(x,y): Đưa con trỏ đến vị trí cột x dòng y của màn hình văn bản.

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu thư viện graph của ngôn ngữ lập trình Pascal.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết được cách khởi động và thoát chế độ đồ họa.
b. Nội dung:
- Thư viện Graph chứa các chương trình con phục vụ khai thác khả năng đồ họa của máy tính ở mức độ thông dụng như vẽ điểm, đường, tô màu...
- Các thiết bị và hcương trình hỗ trợ họa:
+ Có hai chế độ àn hình: Đồ họa văn bản.
+ Bảng mạch điều khiển màn hình là thiết bị đảm bảo tương tác giữa bộ xử lí và màn hình để thể hiện các chế độ phân giải và màu sắc.
+ Turbo Pascal cung cấp các chương trình điều khiển (có phần mở rộng là BGI) tương ứng với các loại card đồ họa. Khi khởi động chế độ đồ họa cần chỉ ra đường dẫn đến chương trình này.
+ Tọa độ màn hình đồ họa được đánh giá số từ 0. Cột được đánh số từ phải sang trái, dòng được ấnh số từ trên xuống dưới. Giá trị lớn nhất của toạn độ dòng và tọa độ cột được gọi là độ phân giải của màn hình.
+ Để thực hiện được chức năng đồ họa cần sử dụng các thủ tục và hàm trong thư viện Graph.
- Khởi động chế độ đồ họa: Initgraph(dr,md:integer;pth:string);
dr: Là số hiệu của trình điều khiển BGI.
md: Là số hiệu của độ phân giải.
pth: Là đường dẫn đến các tệp BGI.
- Kết thúc chế độ đồ họa trở về chế độ văn bản: Closegraph;

3. Hoạt động 3: Tìm hiểu các thủ tục vẽ điểm, đường và các hình thức cơ bản.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết được các thủ tục vẽ điểm, đường và các hình cơ bản. Biết được tên thủ tục, các tham số và chức năng của từng thủ tục.
b. Nội dung:
- Vẽ điểm: Putpixel(x,y:integer;color:word);
- Vẽ đường thẳng: Line(x1,y1,x2,y2:integer);
Lineto(x,y:integer);
Linere(dx,dy:integer);
- Vẽ hình tròn: Circle(x,y:integer ;r:word);
- Vẽ hình elip: Ellipse(x,y:integer; stangle,endangle,xr,yr:word);
- Vẽ hình chữ nhật: Rectangle(x1,y1,x2,y2:integer);
- Đặt màu cho nét vẽ: Setcolor(word);

4. Hoạt động 4: Tìm hiểu một số thư viện khác.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết được tên và chức năng của thư viện: System, Dos, Printer.
b. Nội dung:
- Thư viện System chứa các hàm sơ cấp và các thủ tục vào/ra mà các chương trình đều dùng tới.
- Thư viện Dos chứa các thủ tục cho phép thực hiện trực tiếp các lệnh như tạo thư mục, thiết lập ngày, giờ hệ thống.
- Thư viện Printer cung cấp các thủ tục làm việc với máy in.

5. Hoạt động 5: Rèn luyện kĩ năng lập trình.
a. Mục tiêu:
- Bứpc đầu học sinh sử dụng được các thủ tục của thư viện graph để viết chương trình vẽ một số hình cơ bản.
b. Nội dung:
- Viết chương trình bẽ 20 hình tròn lông nhau có tọa độ tâmm là điểm chính giữa của màn hình, các hình có bán kính cách nhau 5 điểm ảnh.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH CON CHUẨN

1. Những nội dung đã học.
- Thư viện chương tình con cung cấp những chương trình con chuẩn nhằm mở rộng khả năng ứng dụng.
- Khởi động chế độ đồ họa. Chuyển từ chế độ màn hình đồ hoa sang chế độ màn hình văn bản.
- Thủ tục vẽ điểm, đường, hình cơ bản: Hình tròn, hình chữ nhật, hình ellipse.
2. Câu hỏi và bài tập về nhà.
- Đọc bài đọc thêm 4: Âm thanh, sách giáo khoa, trang 118.

Đồng bộ tài khoản