Khái quát về nhóm Cacbon

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 tài liệu

0
91
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Khái quát về nhóm Cacbon

Mô tả BST Khái quát về nhóm Cacbon

Bộ sưu tập Khái quát về nhóm Cacbon sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Bộ sưu tập này gồm nhiều bài tập điển hình giúp các em học sinh luyện tập và nắm vững các kiến thức đã được học trong chương trình Hoá học lớp 11.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Khái quát về nhóm Cacbon

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn trích Khái quát về nhóm Cacbon được lấy từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

 I- VỊ TRÍ CỦA NHÓM CACBON TRONG BẢNG TUẦN HOÀN
Nhóm cacbon gồm có các nguyên tố cacbon (C), silic (Si), gemani (Ge), thiếc (Sn) và chì (Pb). Chúng đều thuộc các nguyên tố p
Bảng 3.1. Một số tính chất của các nguyên tố nhóm cacbon
II- TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM CACBON
1. Cấu hình electron nguyên tử

Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử (ns2np2) có 4 electron :
Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các nguyên tố cacbon có hai electron độc thân, do đó trong một hợp chất chúng có thể tạo thành hai liên kết cộng hóa trị. Khi được kích thích, một electron trong cặp electron của phân lớp ns có thể chuyển sang obitan p còn trống của phân lớp np.
Khi đó, nguyên tử của các nguyên tố nhóm cacbon có 4 electron độc thân, chúng có thể tạo thành bốn liên kết cộng hóa trị. Để đạt được cấu hình electron bền của khí hiếm, các nguyên tử nguyên tố nhóm cacbon tạo nen những cặp electron chung với các nguyên tử khác, trong các hợp chất của chúng có các số oxi hóa +4,+2 và có thể là −4 tùy thuộc vào độ âm điện của các nguyên tố liên kết với chúng.
2. Sự biến đổi tính chất của các hợp chất
* Tất cả các nguyên tố nhóm cacbon đều tạo được hợp chất với hiđro có công thức chung là RH4 (Rchỉ nguyên tố). Độ bền nhiệt của các hợp chất hiđrua này giảm nhanh từ CH4 đến PbH4.
* Các nguyên tố nhóm cacbon tạo với oxi hai loại oxit là RO và RO2, trong đó R có số oxi hóa tương ứng là +2 và +4.
CO2 và SiO2 là các oxit axit, còn các oxit GeO2,SnO2,PbO2 và các hiđroxit tương ứng của chúng là các hợp chất lưỡng tính.
* Ngoài khả năng tạo liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử của nguyên tố khác, các nguyên tử cacbon còn có thể liên kết với nhau thành mạch. Mạch cacbon có thể gồm hàng chục, hàng trăm nguyên tử cacbon (trong các hợp chất hữu cơ).

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Khái quát về nhóm Cacbon trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản