Lịch sử Việt Nam trước năm 1945

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Quý | Ngày: | 7 giáo án

0
900
lượt xem
161
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Lịch sử Việt Nam trước năm 1945

Mô tả BST Lịch sử Việt Nam trước năm 1945

Trong nền thống trị Pháp, Việt Nam không những không còn chủ quyền, mà thậm chí cũng không còn là một quốc gia nữa. Trong thể chế hành chính của nền thống trị Pháp, nước Việt Nam thực tế không còn tồn tại. Từ năm 1867, Nam bộ đã bị coi là thuộc địa của Pháp, do Pháp trực tiếp quản lý về mọi phương diện. Nhà Nguyễn không còn quyền hành gì ở Nam bộ nữa: những quyền như quan thuế, cử các quan cai trị, kinh lý, phủ dụ dân chúng... vốn là những việc tối thiểu của một bộ máy nhà nước (dù nhu nhược) thì cũng đã bị tước bỏ hết. Dù viện ra bất kỳ những lý do nào, như truyền đạo, thương mại, khai hoá,... tất cả những người Pháp lúc đó đến Việt Nam đều chỉ có động cơ duy nhất là: xâm lược, áp đặt nền thống trị Pháp và tận thu tài nguyên, áp đặt sự buôn bán có lợi cho người Pháp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Đồng bộ tài khoản