Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 - 2000

Chia sẻ: Phạm Hoàng Mỹ | Ngày: | 40 tài liệu

0
1.373
lượt xem
15
download
Xem 40 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 - 2000

Mô tả BST Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 - 2000

Chúng tôi giới thiệu bộ sưu tập lịch sử Việt Nam từ năm 1919 - 2000 gồm: các sự kiện tiêu biểu của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1930, sự kiện nổi bật giai đoạn lịch sử từ năm 1930-1945, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn từ năm 1945-1975,....Mời các em tham khảo đề nắm vững lịch sử Việt Nam từ năm 1919 - 2000.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Đồng bộ tài khoản