Liên từ và cách sử dụng liên từ tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 10 tài liệu

0
167
lượt xem
1
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Liên từ và cách sử dụng liên từ tiếng Anh

Mô tả BST Liên từ và cách sử dụng liên từ tiếng Anh

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo BST Liên từ và cách sử dụng liên từ tiếng Anh dưới đây. Thư viện Elib đã sưu tầm và tổng hợp những tài liệu tiêu biểu nhất về Liên từ và cách sử dụng liên từ tiếng Anh nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tư liệu giảng dạy tốt hơn

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Liên từ và cách sử dụng liên từ tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tậpLiên từ và cách sử dụng liên từ tiếng Anh dưới đây:

1. Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions)
• Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một loại, hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ ...)
• Gồm có: for, and, nor, but, or, yet
• Ví dụ:
She is a good and loyal wife.
Use your credit cards frequently and you'll soon find yourself deep in debt.
He is intelligent but very lazy.
She says she does not love me, yet I still love her.
We have to work hard, or we will fail the exam.
He will surely succeed, for (because) he works hard.
That is not what I meant to say, nor should you interpret my statement as an admission of guilt.
• Chú ý: khi dùng liên từ kết hợp để nối hai mệnh đề, chúng ta thêm dấu phẩy sau mệnh đề thứ nhất trước liên từ
Ulysses wants to play for UConn, but he has had trouble meeting the academic requirements.
2. Tương liên từ (correlative conjunctions)
• Một vài liên từ thường kết hợp với các từ khác để tạo thành các tương liên từ. Chúng thường được sử dụng theo cặp để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp
• Gồm có: both . . . and…(vừa….vừa…), not only . . . but also… (không chỉ…mà còn…), not . . . but, either . . . or (hoặc ..hoặc..), neither . . . nor (không….cũng không…), whether . . . or , as . . . as, no sooner…. than…(vừa mới….thì…)
• Ví dụ:
They learn both English and French.
He drinks neither wine nor beer.
I like playing not only tennis but also football.
I don't have either books or notebooks.
I can't make up my mind whether to buy some new summer clothes now or wait until the prices go down.

3. Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions)
• Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau - mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu.
• Ví dụ như các liên từ sau và nghĩa kèm theo của chúng:
As
1. Bởi vì: As he is my friend, I will help him.
2. Khi: We watched as the plane took off.
After: sau khi
After the train left, we went home.
Although/ though: mặc dù
Although it was after midnight, we did not feel tired.
Before: trước khi
I arrived before the stores were open.
Because: bởi vì
We had to wait, because we arrived early.
For: bởi vì
He is happy, for he enjoys his work.
If: nếu, giá như
If she is here, we will see her.
Lest: sợ rằng
I watched closely, lest he make a mistake.
Chú ý: sử dụng động từ nguyên thể trong mệnh đề “lest”
Providing/ provided: miễn là
All will be well, providing you are careful.
Since
1. Từ khi: I have been here since the sun rose.
2. Bởi vì: Since you are here, you can help me.
So/ so that
1. Bởi vậy: It was raining, so we did not go out.
2. Để (= in order that): I am saving money so I can buy a bicycle.

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Liên từ và cách sử dụng liên từ tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản