Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 tài liệu

0
240
lượt xem
2
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Mô tả BST Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Với mong muốn cung cấp nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, thư viện eLib đã chọn lọc và biên tập các tư liệu tạo thành BST Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Đây là một đoạn trích hay trong BST Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Mời quý thầy cô tham khảo:

 1. Nồng độ H+ trong rượu vang là3,2.10−4M . Sau khi mở nút chai để hở trong không khí 1 thời gian pH của rượu vang giảm đi. Hỏi nồng độ H+ của rượu khi đó có thể bằng bao nhiêu?
A. 1,1.10−3M
B. 4,1.10−3M
C. 2,1.10−3M
D. 3,1.10−3M

2. Khi cho 2 chất nào sau đây phản ứng với nhau thì thu được phương trình ion thu gọn là: Ba2++CO32−→BaCO3 ?
A. Ba(OH)2+Na2CO3
B. Ba(OH)2+NaHCO3
C. BaCl+Na2CO3
D. Ba(OH)2+K2CO3

3. Cho 12,15g bột Al vào 112,5ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 1M + NaOH 3M, khuấy đều cho đến khi ngừng khí thoát ra thì dừng lại. Thể tích khí ra ở đktc là
A. 5,6 lít
B. 7,56 lít
C. 8,96 lít
D. 10,56 lít

4. Một dung dịch có pH = 9. Nồng độ mol của OH− bằng bao nhiêu?
A. 10−7M
B. 10−9M
C. 10−5M
D. 5M

5. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi
A. Phản ứng không phải là thuận nghịch.
B. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.
C. Các chất phản ứng phải là những chất dễ hòa tan.
D. Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.

6. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi
A. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.
B. Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.
C. Phản ứng không phải là thuận nghịch.
D. Các chất phản ứng phải là những chất dễ hòa tan.

Thư viện eLib mong rằng BST Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản