Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 tài liệu

0
144
lượt xem
3
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Mô tả BST Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Bộ sưu tập Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat sẽ mang lại cho các em học sinh những kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Thư viện eLib hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Đây là một đoạn trích hay trong BST Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat. Mời quý thầy cô tham khảo:

Lý thuyết Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat.
1. Cấu tạo

– Glucozơ ở dạng mạch hở là monoanđehit và poliancol: CH2OH[CHOH]4CHO
– Fuctozơ ở dạng mạch hở là monoxeton và poliancol, có thể chuyển hóa thành glucozơ trong môi trường baz ơ:
CH2OH[CHOH3]CÔCH2OH CH2OH[ơCHOH]4CHO
– Saccarozơ: phân tử không có nhóm CHO, có chức poloancol: (C6H11O5)2O.
– Tinh bột: các mắt xích liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo, phân tử không có nhóm CHO.
– Xenlulozơ: các mắt xích liên kết với nhau thành mạch kéo dài, phân tử không có nhóm CHO, mỗi mắt xích có 3 nhóm OH tự do: [C6H7O2(OH)3]n
2. Tính chất hóa học
– Glucozơ có phản ứng của chức CHO:
C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.
– Fructozơ cũng có phản ứng tráng bạc trong môi trường kiềm.
– Glucozơ, fructozơ, saccarozơ và xenlulozơ có phản ứng của chức poliancol:
+Glucozơ, fructozơ, saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
+Xenluloz ơ tác dụng với axit nitric đậm đặc cho xenluloz ơ trinitrat:
[(C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(đặc) [(C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
– Saccarozơ, tinh bột và xenluloz ơ có phản ứng thủy phân nhờ xúc tác axit hay enzim thích hợp.
– Glucozơ có phản ứng lên men rượu.
Bài tập
Bài 1 trang 36 SGK hóa học 12

Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?
A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3; B. Nước brom và NAOH;
C. HNO3 và AgNO3/NH3; D. AgNO3/NH3 và NAOH.
Hướng dẫn.
Chọn A.
Dùng Cu(OH)2 nhận biết được anđehit axetic (không hòa tan được Cu(OH)2); dùng AgNO3/NH3; đun nhẹ nhận biết được glucozơ (tạokết tủa Ag).
 

ELib mong rằng BST Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản