Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 3 tài liệu

0
214
lượt xem
13
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol

Mô tả BST Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol

Hỗ trợ thêm cho các bạn học sinh lớp 11 có thêm tư liệu ôn tập, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol. Hi vọng, thông qua các tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm, làm quen với các dạng bài tập điển hình từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em có một kì thi thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol

Đây là một đoạn trích hay trong BST Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: Khi đốt cháy một ancol đơn chức, mạch hở mà số mol CO2 bé hơn số mol H2O,thí ancol đó có đặc điểm
A. Không xác định B. Có hai nối đôi C. No D. Có một nối đôi
Câu 2: Ancol CH3-CH- CH2-CH-CH3 có tên là
CH3 OH
A. 2-Metylpentan-2-ol ` B. 4-Metylpentan-2 ol
C. 3-Metylpentan-2 –ol D. 2-Metylpentan-4ol
Câu 3: Số lượng đồng phân ancol của C4H10O là
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 4: Số lượng đồng phaÂn của C4H10O là
A, 7 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 5: Dừ tinh bột muốn điều chế poli etilen thì phải dùng ít nhất0mấy phản ứng ?
A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàl một ancol no đơn chức A phải dùng 16,128 lít O2 (đkc) và thu được CO2 và H2O, trong đó khối lượng cuéa nước ít hơn khối lượng của CO2 là 10,32 gam . CTPT của A là
A. C4H10O B. CH4O C. C3 H8O D. C2H6O
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam ancol X thu được 1,344 lít CO2 (đkc)và 1,44 gam nước . Công thức PT của X là
A. CH4O B. C3H8O2 C. C3H8O3 D. C2H6O
Câu 8: Từ tinh bột muốn điều chế cao su buna thì phải dùng ít nhất mấy phản ứng ?
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 9: Khi oxi hoá ancol C4H10O bằng CuO đun nóng ta được chất hữu cơ là đồng phân của butanal .Tên của ancil là
A. butan-1-ol B. butan-2-ol
C. 2-metylpropan-1-ol D. 2-matylpropan-1-ol
Câu 10: Trong cmâng nghiệp,người ta điều chế glixerol từ propilen bằng mấy phản ứng ?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 11: Một ancol X đơn chức bền, khi đốt X thì tạo CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng tương ứng là 44:27.CTPT của X là
A. C2H6O B. CH4O C. C2H6O2 D. C3H8O
Câu 12: Cho 28,2 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thì thu được 8,4 lít khí (đkc) .CTPT hai ancol là
A. C3H8O và C4H10O B. CH4O và C2H6O
C. C2H6O và C3H8O D. C2H4O và C3H6O
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức thì thu được 4,928 lít CO2 (đkc). Hai ancol có tổng số nguyên tử cacbon bằng 5. CTPT của hai ancol là
A. CH4O và C4H10O B. C2H6O và C3H8O C. CH4O và C4H8O D. C2H4O và C3H6O
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam một ancol no đơn chức thu được 26,4 gam CO2 ,CTPT của ancol là
A. C4 H10O B. C2H6O C. CH4O D. C3H8O
Câu 15: Cho 16,6 gam gồm ancol etylic và ancol propylic tác dụng hết với Na thì thu được 3,36 lít khí (đkc),phần trăm theo khối luợng của ancol etylic và ancol propylic là
A. 26,14%và 73,86% B. 27,17% và 72,83% C. 26,41% và 73,59% D. 27,71%và 72,29% 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản