Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 4 tài liệu

0
202
lượt xem
13
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Mô tả BST Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Luyện tập: Hiđrocacbon thơm. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Đây là một đoạn trích hay trong BST Luyện tập: Hiđrocacbon thơm. Mời quý thầy cô tham khảo:

A. LÝ THUYẾT
I. Tính chất hóa học benzen
1. Phản ứng thế

a, Phản ứng halogen hóa
- Khi co bột Fe làm xúc tác , benzen tác dụng với Brom khan tạo brombenzen
C6H6+Br2 →Fe C6H5Br+HBr
- Touluen phản ứng thế nhanh hơn Benzen và tạo 2 sản phẩm vào 2 vị trí là ortho và para
C6H5CH3+Br2 →Fe [o−C6H4(CH3)Brvàp−C6H4(CH3)Br]+HBr
- TH điều kiện xúc tác không phải là Fe mà là ánh sáng thì Br2 sẽ thế vào nhóm −CH3

b, Phản ứng nitro hóa
- Benzen tác dụng với HNO3 đặc có H2SO4 đậm đặc xúc tạo tạo nitro benzen
C6H6+HNO3 →H2SO4 C6H5NO2+H2O
- Nitro benzen tác dụng với HNO3 bốc khói và H2SO4 đậm đặc tạo m-đinitro benzen
C6H5NO2+HNO3 →H2SO4 m−C6H4(NO2)2+H2O
- Toluen pư với HNO3 dễ dàng hơn và tạo 2 sản phẩm ở vị trí o− va p−

c. Quy luật thế ở vòng benzen
- Khi ở vòng benzen có sẵn nhóm Ankyl ( hay các nhóm −OH,−NH2,−OCH3...) phản ứng thế sẽ vào vòng dễ dàng hơn ở vị trí o− và p− . Ngược lại nếu ở vòng benzen có sẵn các nhóm hút e như −NO2,−COOH,−SO3H... thì phản ứng thế vào vòng sẽ khó hơn và ưu tiên vào vị trí m−

2. Phản ứng cộng
- Khi đun nóng Benzen cộng H2 hoặc halogenua tạo vòng xicloankan
C6H6+3H2 →Ni,t C6H12

3. Phản ứng oxi hóa
- Benzen không làm mất màu dung dịch KMnO4
- Các ankyl benzen khi đun nóng với dung dịch KMnO4 thì chỉ có nhóm ankyl bị oxi hóa
C6H5CH3 →KMnO4,H2O,t C6H5COOK →HCl C6H5COOH
- Các aren cháy trong không khí tạo nhiều muội than, khi cháy hoàn toàn thì tạo CO2 và H2O
C6H6+15/2O2 →t 6CO2 + 3H2O

II. Stiren
+ Phản ứng cộng
C6H5CH=CH2+Br2 → C6H5CHBr−CH2Br
+ Phản ứng trùng hợp
nC6H5CH=CH2 →xt,t,p (−CH(C6H5)−CH2−)n

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AREN
I. Phản ứng thế

+ Phản ứng clo hóa và brom hóa ( Fe,t) hoặc pư nitro hóa (H2SO4 đặc) đối vơi hidrocacbon thơm cần phải chú ý đến quy tắc thế ở vòng benzen
+ Phản ứng clo hóa và brom hóa có thể xảy ra ở phần mạch nhánh no của hidrocacbon thơm khi có điều kiện ánh sáng
+ Dạng này nên sử dụng phương pháp TB

* CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
Ví dụ 1: Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Clo ( xúc tác Fe,to) với hiệu suất 80% là
A. 14 gam B. 16 gam C. 18 gam D. 20 gam
Giải :
nC6H6 pư = 15,678. 80% = 0,16 mol
C6H6+Cl2 →Fe,t C6H5Cl+HCl
0,160,16
Vậy mC6H5Cl=0,16.112,5=18 gam
=> Đáp án C 

Thư viện eLib mong rằng BST Luyện tập: Hiđrocacbon thơm sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản