Luyện tập: Oxi - lưu huỳnh Hóa học 10

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 tài liệu

0
28
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện tập: Oxi - lưu huỳnh Hóa học 10

Mô tả BST Luyện tập: Oxi - lưu huỳnh Hóa học 10

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Luyện tập: Oxi - lưu huỳnh Hóa học 10. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho các em những kiến thức bổ ích, cho các thầy cô giáo các tài liệu tham khảo để giảng dạy. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn từ những nguồn tham khảo đáng tin cậy. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập: Oxi - lưu huỳnh Hóa học 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Luyện tập: Oxi - lưu huỳnh Hóa học 10:

1. Cho phương trình hóa học :
H2SO4(đặc) + 8HI -> 4I2 + H2S + 4H2O.
Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất ?
A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử.
B. HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.
C. H2SO4 oxi hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S.
D. I2 oxi hóa H2S thành H2SO4 và nó bị khử thành HI.
Trả lời.
Đáp án D.

2. Cho các phương trình hóa học :
a) SO2 + 2H2O -> 2HBr + H2SO4
b) SO2 + 2H2O H2SO3.
c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O -> K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.
d) SO2 + 2H2S -> 3S + 2H2O.
e) 2SO2 + O2 2SO3.
Chọn câu trả lời đúng.
- SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau :
A. a, d, e ; B. b, c ; C. d.
- SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau :
A. b, d, c, e ; B. a, c, e ; C. a, d, e.
Câu trả lời đúng : C và B
C : SO2 là chất oxi hóa trong phản ứng d.
B : SO2 là chất khử trong phản ứng hóa học : a, c, e.

3. Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng oxi hóa – khử, người ta có nhận xét :
- Hidro sunfua chỉ thể hiện tính khử.
- Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa.
a) Hãy giải thích điều nhận xét trên.
b) Đối với mỗi chất, dẫn ra một phản ứng hóa học để minh họa.
Lời giải.
a) Khí H2S và axit sunfuric đặc tham gia các phản ứng oxi hóa – khử thì khí H2S chỉ thể hiện tính khử còn H2SO4 chỉ thể hiện thính oxi hóa. Vì trong H2S số oxi hóa của ( ) chỉ có thể tăng, trong H2SO4 số oxi hóa ( ) chỉ có thể giảm.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Luyện tập: Oxi - lưu huỳnh Hóa học 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản