Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
120
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng

Mô tả BST Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để học tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng. Bao gồm các tài liệu hay, chất lượng giúp các em nắm được những kiến thức cần thiết trong chương học. Đồng thời, giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu để giảng dạy giúp các em học sinh tiếp thu tốt hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng:

I. Lý thuyết bài luyện tập tính chất hóa học của crom, đồng và tính chất hóa học của chúng.
1. Cấu hình electron

- Cr : [Ar]3d54s1 .Crom có 6e hóa trị ở phân lớp 3d và 4s, do đó số oxi hóa +1 đến +6.
- Cu : [Ar]3d104s1. Đồng dễ nhường 1 e ở phân lớp 4s nên có số oxi hóa +1 và có thể nhường 1e ở phân lớp 3d nên có số oxi hóa là +2.
2. Tính chất.
- Crom là kim loại hoạt động mạnh yếu hơn Zn và mạnh hơn Fe. Crom tác dụng được với nhiều đơn chất và hợp chất trong điều kiện đun nóng.
- Đồng là kim loại hoạt động khá yếu. Đồng đứng sau Hiđro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại nên không khử được H+ của các dung dịch HCl và H2SO4 loãng.
II. Bài tập
Bài 1 - Trang 166 - SGK Hóa Học 12

1. Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :
Cu CuS Cu(NO3)2 Cu(OH)2 CuCl2 Cu.
Bài 2 - Trang 166 -167 - SGK Hóa Học 12

2. Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần % khối lượng của hợp kim.
Hướng dẫn giải.
2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2
0,2
=> mAl = 27.0,2 = 5,4 (gam) => %mAl = 5,4 %.
Gọi số mol của Fe và Cr trong hỗn hợp là x và y.
Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2
x x(mol)
Cr + 2HCl -> CrCl2 + H2
y y
Ta có các phương trình : x + y = = 1,7 (1)
56x + 52y = 94,6 (2).
Giải hệ hai phương trình (1) và (2) ta được x = 1,55 ; y = 0,15.
=> mFe = 56.1,55 = 86,8 gam ; %mFe = 86,8%.
Và mCr = 52.0,15 = 7,8 (gam) ; %mCr = 7,8 %.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Luyện tập tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản