Luyện tập về Benzen và đồng đẳng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 3 tài liệu

0
259
lượt xem
21
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện tập về Benzen và đồng đẳng

Mô tả BST Luyện tập về Benzen và đồng đẳng

BST Luyện tập về Benzen và đồng đẳng tổng hợp các bài tập tham khảo giúp các em học sinh tự luyện tập và có kĩ năng vận dụng khi gặp các bài tập tương tự hoặc có liên quan. Hy vọng, BST này là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập về Benzen và đồng đẳng

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Luyện tập về Benzen và đồng đẳng:

  Câu 1:Trong vòng benzen mỗi nguyên tử C dùng 1 obitan p chưa tham gia lai hoá để tạo ra :
a.2 liên kết pi riêng lẻ b.2 liên kết pi riêng lẻ 
c.1 hệ liên kết pi chung cho 6 C d.1 hệ liên kết xichma chung cho 6 C
Câu 2a: Trong phân tử benzen:
a.6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng. 
b.6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mp của 6 C 
c.Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng. 
d. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.
câu 2b: Stiren có CTPT C8H8. Câu nào đúng khi nói về stiren?
a.stiren là đồng đẳng của benzen b.stiren là đồng đẳng của etilen
c.stiren là hidrocacbon thơm d.stiren là hidrocacbon không no
câu 2c: Số liên kết và liên kêt có trong phân tử benzen là:
a.6 và 3 b.12 và 3 c.6 và 6 d.12 và 6 
câu 2d: Câu nào đúng nhất trong các câu sau:
a.benzen khó tham gia phản ứng cộng hơn hexen
b.benzen khó tham gia phản ứng thế hơn hexan
c.benzen không bền với chất OXH
d.benzen tương đối dễ tham gia phản ứng thế, khó cộng và bền với chất OXH
Câu 3: Cho các CT : 
(1) (2) (3)
Cấu tạo nào là của benzen: 
a.(1) và (2) b.(1) và (3) c.(2) và (3) d.(1) ; (2) và (3)
Câu 4: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:
a.CnH2n+6 ; n>=6 b. CnH2n-6 ; n>=3 c. CnH2n-6 ; n=<6 d. CnH2n-6 ; n>=6
Câu 5: Cho các chất C6H5CH3 (1) p-CH3C6H4C2H5 (2) C6H5C2H3 (3) o-CH3C6H4CH3 (4)
Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:
a.(1);(2) và (3) b.(2);(3) và (4) c.(1);(3) và (4) d.(1);(2) và (4)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Luyện tập về Benzen và đồng đẳng. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản