Luyện tập về thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng nguyên tử, obitan nguyên tử

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 tài liệu

0
147
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
Luyện tập về thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng nguyên tử, obitan nguyên tử

Mô tả BST Luyện tập về thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng nguyên tử, obitan nguyên tử

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Luyện tập về thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng nguyên tử, obitan nguyên tử. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập về thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng nguyên tử, obitan nguyên tử

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Luyện tập về thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng nguyên tử, obitan nguyên tử dưới đây:

1. Cấu hình nào sau đây của neon (Ne), Z = 10 và agon (Ar), Z = 18 là đúng?
A. 1s22s22p6 và 1s22s22p63s23p6
B. 1s22s22p5 và 1s22s22p63s23p5
C. 1s22s22p6 và 1s22s22p63s23p54s1
D. 1s22s22p53s1 và 1s22s22p63s23p54s1

2. Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Những câu nhận xét nào dưới đây sai ?
A. Lớp thứ nhất (lớp K) có 2 electron.
B. Lớp thứ ba (lớp M) có 3 electron.
C. Lớp thứ hai (lớp L) có 8 electron.
D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

3. Trong số các nguyên tố cho dưới đây, nguyên tố nào không phải là nguyên tố p?
A. Oxi (O), Z = 8
B. Nitơ (N), Z = 7
C. Flo (F), Z = 9
D. Magiê (Mg), Z = 12

4. Nguyên tố A có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p63d34s2. A
A. có 3 electron hóa trị.
B. có 5 electron hóa trị.
C. là nguyên tố họ s.
D. thuộc nhóm II.
5. Dãy nào không gồm các phân lớp được xếp theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng ?
A. 1s 2s 3s 4s 5s
B. 1s 2s 3s 2p 3p 4s
C. 1s 2s 2p 3s 3p
D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d

6. Trong số các nguyên tố cho dưới đây, nguyên tố nào không phải là kim loại?
A. Nguyên tố X: Z = 4
B. Nguyên tố Y: Z = 7
C. Nguyên tố R: Z = 13
D. Nguyên tố A: Z = 3
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Luyện tập về thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng nguyên tử, obitan nguyên tử . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản