Luyện thi ĐH: Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Hồ Phi Trọng | Ngày: | 1 tài liệu

0
158
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện thi ĐH: Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Mô tả BST Luyện thi ĐH: Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Bộ sưu tập Luyện thi ĐH: Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện thi ĐH: Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Luyện thi ĐH: Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh dưới đây của chúng tôi:

1. Hoàn cảnh sáng tác

- Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi. - Âm mưu tái chiếm Đông Dương của thực dân Pháp.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình.

- Đối tượng và mục đích hướng tới của bản Tuyên ngôn Độc lập.

2. Nội dung chủ yếu của Tuyên ngôn Độc lập

- Khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. - Lên án, tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở Đông Dương.

- Khẳng định quyết tâm chiến đấu của nhân dân Việt Nam để giữ vững quyền tự do độc lập.

3. Giá trị lịch sử và giá trị văn học của Tuyên ngôn Độc lập

3.1. Giá trị lịch sử:

- Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử đúc kết nguyện vọng sâu xa của dân tộc Việt Nam về quyền độc lập tự do, cũng là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh gần 100 năm của dân tộc ta để có thể có được quyền thiêng liêng và chính đáng ấy.

- Bản Tuyên ngôn Độc lập đã tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở Việt Nam, khẳng định quyền tự chủ và vị thế bình đẳng cho dân tộc Việt Nam trên toàn thế giới, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta: kỉ nguyên độc lập tự do, kỉ nguyên nhân dân làm chủ đất nước.

3.2. Giá trị văn học

- Tuyên ngôn Độc lập là áng văn chương yêu nước lớn của thời đại cách mạng, nêu cao truyền thống yêu nước, truyền thống nhân đạo của người Việt Nam.

- Tuyên ngôn Độc lập là áng văn chính luận mẫu mực.

Chúng tôi mong rằng BST Luyện thi ĐH: Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
 

Đồng bộ tài khoản