Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng Tiếng Việt 4

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 tài liệu

0
166
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng Tiếng Việt 4

Mô tả BST Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng Tiếng Việt 4

Đến với bộ sưu tập Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng Tiếng Việt 4, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được cấu tạo của tiếng. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Việt trong chương trình lớp 4

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng Tiếng Việt 4

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng Tiếng Việt 4:

 

Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng 

Câu 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
(Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng / Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một/ giàn -» 14 tiếng.)
Câu 2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó
(bờ - âu - bâu - huyền - bầu.)
Câu 3. Tiếng bẩu do những bộ phận nào tạo thành ?
(âm đầu: b, vần: âu và thanh: huyền.)
Câu 4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:
a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bấu?
b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?
(* Xem bảng phân tích dưới đây:
Tiếng Âm dầu Vần Thanh
Bầu b (bờ) âu huyền
ơi - ơi ngang
thương th (thờ) ương ngang
lấy ỉ (lờ) ây sắc
bí b (bờ) i sắc
cùng c (cờ) ung huyền
tuy t (tờ) uy ngang
rằng r (rờ) ăng huyền
khác kh (khờ) ac sắc
giống gi (gi) ông sắc
nhưng nh(nhờ) ưng ngang
chung ch(chờ) ung ngang
một m (mở) ôt nặng
giàn gi (gi) an huyền

* Nhận xét:
- Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.
- Tiếng không có đủ các bộ phận: ơi (không có âm đầu).

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng Tiếng Việt 4. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản