Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tiếng Việt 5

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 tài liệu

0
173
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tiếng Việt 5

Mô tả BST Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tiếng Việt 5

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tiếng Việt 5. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách nối vé câu ghép bằng quan hệ từ. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Việt 5.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tiếng Việt 5

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tiếng Việt 5:

 

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

I - NHẬN XÉT
Câu hỏi:

1. Cách nối và cách sắp xếp các vế cảu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau?
a) Vì con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây. (ĐOÀN GIỎI)
b) Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhó !ạ thường. (TRINH ĐƯỜNG)

2. Tìm thêm những quan hệ từ và cặp quan hệ từ dùng để nối các vế câu có quan hệ nguyên nhân - kết quả.

Trả lời:
* Bài tập 1

Câu 1:
Vì con khỉ này rất nghịch / nên các anh bảo vệ thường phải cột dây.
- 2 vế câu được nôi với nhau bằng cặp quan hệ từ vì... nên thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả.
- Vế 1 chỉ nguyên nhân - vế 2 chỉ kết quả.

Câu 2:
Thầy phải kinh ngạc / vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.
- 2 vế câu được nôi với nhau chi bằng một quan hệ từ vĩ, thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả.
- Vê 1 chi kết quả - Vế 2 chỉ nguyên nhân.

* Bài tập 2
- Các quan hệ từ: vì, bởi vì, nhờ, nên, cko nên, do vậy,...
- Cặp quan hệ từ: vì ... nên, bời vì ... cho nên, tại vì ... cho nên, nhờ ... mà,
do ... mà

II - LUYỆN TẬP
Câu hỏi:

1. Tìm các vế câu ch! nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu này trong những ví dụ sau :
a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai.
CA DAO
b) Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. (TRINH ĐƯỜNG)
c) Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm. (TRINH MẠNH)

2. Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu (có thể thêm bớt từ nếu thấy cần thiết).

3. Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống. Giải thích vì sao em chọn quan hệ từ ấy.
a) ... thời tiết thuận nên lúa tốt.
b) ... thời tiết không thuận nên lúa xấu.
(tại, nhờ)

4. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân - kết quả :
a) Vì bạn Dũng không thuộc bài ...
b) Do nó chủ quan ...
c) ... nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tiếng Việt 5. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản