Lý thuyết và bài tập Ankan

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 tài liệu

0
130
lượt xem
9
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Lý thuyết và bài tập Ankan

Mô tả BST Lý thuyết và bài tập Ankan

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Lý thuyết và bài tập Ankan trên thư viện eLib của chúng tôi. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Lý thuyết và bài tập Ankan

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn trích Lý thuyết và bài tập Ankan được lấy từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Hiđrocacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, chỉ chứa cacbon và hiđro.
Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn.
A- DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA METAN (ANKAN)
I- Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
Ankan (hay parafin) là những hiđrocacbon no, mạch hở.
1- Đồng đẳng
Ankan đơn giản nhất là metan CH4.

Tên gọi Công thức Nhiệt độ sôi, oC Tên gọi Công thức Nhiệt độ sôi
Metan CH4 -162 Hexan C6H14 +69
Etan C2H6 -89 Heptan C7H16 +98
Propan C3H8 -42 Octan C8H18 +126
Butan C4H10 -0,5 Nonan C9H20 +151
Pentan C5H12 +36 Đecan C10H22 +174

Công thức tổng quát: CnH2n+2 (n 1).
2- Đồng phân
Các ankan có đồng phân mạch cacbon. Ví dụ C5H12 có 3 đồng phân:
CH3
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-CH-CH3 CH3- C- CH3
CH3 CH3

3- Danh pháp
Tên gọi của tất cả các ankan trong dãy đồng đẳng đều tận cùng bằng an.
Tên gọi của gốc hiđrocacbon tương tự tên của ankan tương ứng, chỉ đổi đuôi an thành đuối yl.
Ví dụ: - CH3 (metyl), -C2H5 ( etyl), -C3H7 (propyl)…
1- Tên thường:
- Ankan mạch thẳng: Thêm tiền tố n-
Ví dụ: CH3 –CH2- CH2- CH3 : n- butan
CH3 –CH2- CH2- CH2- OH : n- pentan

- Ankan có 1 nhánh -CH3 ở cacbon gần cuối mạch: Thêm tiền tố izo-
Ví dụ: CH3 –CH2- CH3 : Rượu izo-butan
CH3
CH3 –CH2- CH2- CH3 : Rượu izo- pentan
CH3
- Ankan có 2 nhánh -CH3 ở cacbon gần cuối mạch: Thêm tiền tố neo-
CH3
CH3 –C - CH3 : neo- pentan
CH3
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Lý thuyết và bài tập Ankan trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản