Lý thuyết và bài tập Chương 1: Chất, Nguyên tử, Phân tử

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 10 tài liệu

0
622
lượt xem
16
download
Xem 10 tài liệu khác
Lý thuyết và bài tập Chương 1: Chất, Nguyên tử, Phân tử

Mô tả BST Lý thuyết và bài tập Chương 1: Chất, Nguyên tử, Phân tử

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Lý thuyết và bài tập Chương 1: Chất, Nguyên tử, Phân tử có trên eLib.vn. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Lý thuyết và bài tập Chương 1: Chất, Nguyên tử, Phân tử

Dưới đây là đoạn trích Lý thuyết và bài tập Chương 1: Chất, Nguyên tử, Phân tử được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

1. a) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử ) là gì?
b) Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?
Hướng dẫn giải:
Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thì khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).
Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố H được chọn làm đơn vị và hóa trị của O làm hai đơn vị.

2. Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:
a) KH, H2S, CH4
b) FeO, Ag2O, NO2
Hướng dẫn giải:
a) + KH: do H có hóa trị I nên x. a = y. b => b =
Vậy K có hóa trị I.
Tương tự
+ H2S: H có hóa trị I và S có hóa trị II.
+ CH4 : C hóa trị IV và H hóa trị I.
b) + FeO: Fe có hóa trị II và O hóa trị II
+ Ag2O : Ag hóa trị I và O hóa trị II
+ NO2: N hóa trị IV và O hóa trị II.

3.a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm ví dụ.
b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.
Hướng dẫn giải.
a) Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b
- Biết x,y và a(hoặc b) thì tính được b(hoặc a).
- Biết a và b thì tìm được x,y để lập công thức hóa học. Chuyển thành tỉ lệ:
+ KH: 1.I = 1.I
+ Ag2O: I.2 = II.1
b) Ta có : Kx(SO4)y.
Theo công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II à x = 2, y = 1
Vậy CTHH K2SO4.

4. a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.
b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.
Hướng dẫn giải:
Theo quy tắc hóa trị ta có:
a) + ZnCl2 : 1. a = 2 . I => Zn có hóa trị II.
+ CuCl: 1 . a = 1. I => Cu có hóa trị I.
+ AlCl3 : 1 .a = 3 . I => Al có hóa trị III.
b) Ta có: x.a = y.b
Vậy hóa trị của Fe là II.
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Lý thuyết và bài tập Chương 1: Chất, Nguyên tử, Phân tử trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản