Lý thuyết và bài tập Chương 2: Kim loại

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 4 tài liệu

0
540
lượt xem
53
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Lý thuyết và bài tập Chương 2: Kim loại

Mô tả BST Lý thuyết và bài tập Chương 2: Kim loại

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Lý thuyết và bài tập Chương 2: Kim loại. Gồm các tài liệu được sưu tầm và tuyển chọn từ sách vở, các nguồn tài liệu tham khảo tin cậy và từ các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường trong cả nước. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Lý thuyết và bài tập Chương 2: Kim loại

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Lý thuyết và bài tập Chương 2: Kim loại:

I. PHẦN LÍ THUYẾT
1. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
1. Vị trí
- Phân nhóm chính nhóm I, II
- Phân nhóm phụ nhóm I đến nhóm VII
- Họ Lantannit và họ actinit
- Một phần các phân nhóm chính III, IV, V, VI
2. Cấu tạo của nguyên tử kim loại
1. Nguyên tử của hầu hết kim loại đều có ít electron (1, 2 hoặc 3e) ở phần lớp ngoài cùng.
2. Trong cùng chu kỳ nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyên tử của nguyên tố phi kim.
3. Cấu tạo của đơn chất kim loại
- Tinh thể kim loại có cấu tạo mạng
- Mạng tinh thể gồm ion dương dao động ở các nút mạng
- Các electron tự do chuyển động.
4. Liên kết kim loại
Liên kết kim loại là liên kết sinh ra do các electron tự do gắn với các ion dương kim loại với nhau.

2. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI
1. Tính chất vật lí chung
- Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt có ánh kim
Những tính chất vật lí chung của kim loại nói trên là do các electron tự do trong kim loại gây ra.
2. Tính chất vật lí của kim loại
Kim loại khác nhau thì có: tỉ khối, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng khác nhau.

3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI
1. Đặc điểm về cấu tạo của nguyên tử kim loại
- Bán kính nguyên tử tương đối lớn so với các nguyên tố phi kim
- Số electron hóa trị thường ít (từ 1 đến 3e) so với phi kim
- Lực liên kết giữa hạt nhân và electron hóa trị tương đối yếu nên năng lượng để tách các electron hóa trị ra khỏi nguyên tử nhỏ.
2. Tính chất hóa học chung của kim loại
Tính chất đặc trưng là tính khử (dễ bị oxi hóa)
M - ne  Mn+
a. Tác dụng với phi kim
- Với O2: 4Al + 3O2 = 2Al2O3
4M + nO2 - 2M2On
- Với Cl2: 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3
2M + nCl¬2 = 2MCln¬
b. Tác dụng với axit
- Dung dịch HCl, H2SO4 loãng
Nhiều kim loại khử được ion H+ thành H2
Zn + 2H+ = Zn2+ + H2
- Dung dịch HNO3, H2SO4¬ đặc
Hầu hết các kim loại (trừ Pt Au) khử được
N có mức oxi hóa +5( ) và S có mức oxi hóa +6 ( ) của các axit này đến mức oxi hóa thấp hơn.
Thí dụ:
(đặc nóng)
c. Tác dụng với dung dịch muối
Kim loại có thể khử được ion của kim loại khác trong dung dịch muối thành kim loại tự do.
Ví dụ: Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
Hay Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Lý thuyết và bài tập Chương 2: Kim loại. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản