Lý thuyết và Bài tập chương Oxi lưu huỳnh Hóa học 10

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 4 tài liệu

0
325
lượt xem
30
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Lý thuyết và Bài tập chương Oxi lưu huỳnh Hóa học 10

Mô tả BST Lý thuyết và Bài tập chương Oxi lưu huỳnh Hóa học 10

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Lý thuyết và Bài tập chương Oxi lưu huỳnh Hóa học 10. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Lý thuyết và Bài tập chương Oxi lưu huỳnh Hóa học 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Lý thuyết và Bài tập chương Oxi lưu huỳnh Hóa học 10:

I. Biết :
Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là :
A. ns2np4 B. ns2np5 C. ns2np3 D. (n-1)d10ns2np4
Câu 2: Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào dưới đây ?
A. CaCO3 B. KMnO4 C. (NH4)2SO4 D. NaHCO3
Câu 3: Trong các cách sau đây cách nào thường được dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm ?
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng B. Điện phân nước.
C. Điện phân dung dịch NaOH. D. Nhiệt phân KClO3¬ với xúc tác MnO2
Câu 4: Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây khi nói về lưu huỳnh :
A. S có 2 dạng thù hình : đơn tà và tà phương B. S là chất rắn màu vàng
C. S không tan trong nước D. S không tan trong các dung môi hữu cơ.
Câu 5: Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây ?
A. SO2 là oxit axit B. SO2 làm mất màu nước brom
C. SO2 là chất khí, màu vàng D. SO2 có tính oxi hóa và tính khử
Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế SO2 từ :
A. S và O2 B. FeS2 và O2 C. H2S và O2 D. Na2SO3 và H2SO4
Câu 7: Trong công nghiệp, người ta thường điều chế SO2 từ :
A. S và O2 B. FeS2 và O2 C. H2S và O2 D. Na2SO3 và H2SO4
Câu 8: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?
A. H2SO4 đặc là chất hút nước mạnh
B. Khi tiếp xúc với H2SO4 đặc, dễ gây bỏng nặng.
C. H2SO4 loãng có đầy đủ tính chất chung của axit.
D. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ được cho từ từ nước vào axit
Câu 9: Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được các dung dịch mất nhãn :
A. NaCl ; NaOH ; HCl B. FeCl3 ; NaOH ; NaCl ; HCl
C. NaCl ; NaNO3 ; AgNO3 D. H2SO4 ; HCl ; NaOH ; NaCl
Câu 10: Các số oxi hóa có thể có của lưu huỳnh là :
A. -2; 0 ; +4 ; +6 B. 0 ; +2 ; +4 ;+6 C. -2 ; +4 : +6 D. 0 ; +4 ; +6
Câu 11: Tính chất đặc biệt của axit H2SO4 đặc là tác dụng được với các chất ở phương án nào sau đây ?
A. Ba(NO3)2, BaCl2 B. MgO, CuO, Al2O3 C. Na, MgO, Zn D. Cu, C, S
Câu 12 : Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào dưới đây :
A. KMnO4 B. (NH4)2SO4
C. CaCO3 D. NaHCO3

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Lý thuyết và Bài tập chương Oxi lưu huỳnh Hóa học 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản