Lý thuyết và bài tập về Hiđrocacbon thơm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 17 tài liệu

0
532
lượt xem
24
download
Xem 17 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Lý thuyết và bài tập về Hiđrocacbon thơm

Mô tả BST Lý thuyết và bài tập về Hiđrocacbon thơm

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Lý thuyết và bài tập về Hiđrocacbon thơm nhằm giúp cho việc dạy và học môn Hóa học trở nên hiệu quả hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Lý thuyết và bài tập về Hiđrocacbon thơm

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Lý thuyết và bài tập về Hiđrocacbon thơm của thư viện eLib dưới đây:

BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC

A. LÝ THUYẾT.
I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo:

1. Dãy đồng đẳng của benzen: CTTQ của dãy đồng đẳng benzen có là: CnH2n - 6 (n  6)
2. Đồng phân; danh pháp:
a) Danh pháp:
Benzen Toluen(metyl benzen) 1,2–đimetylbenzen (o– xilen) 1,4 – đimetylbenzen(p– xilen)
Tên hệ thống: Tên nhóm ankyl + benzen.
b) Đồng phân : Từ C8H10 trở đi mới có đồng phân (mạch C và vị trí nhóm thế )
Ví dụ: C8H10 có 4 đồng phân.
3. Cấu tạo: Benzen có cấu trúc phẳng và hình lục giác đều.
- Cấu tạo được dùng:

II. Tính chất hóa học:
1. Phản ứng thế:
a) Với các halogen: + Br2 + HBr
brombenzen
+ Br2 + HBr
(2- brom toluen hoặc o - brom toluen)
+ HBr
(4- brom toluen hoặc p - brom toluen)
b) Với axit nitrics/H2SO4 đ, t0 :
+ HNO3 đặc + H2O
nitrobenzen
+ HNO3 đặc + H2O
2- nitrobenzen
4 - nitrobenzen + H2O
* Quy tắc thế: (sgk)
c) Thế nguyên tử hiđro của mạch nhánh:
+ Br2 + HBr
Benzyl bromua
2. Phản ứng cộng:
a) Với H2 : C6H6 +3H2 C6H12
b) Với Clo: C6H6 + Cl2 C6H6Cl6
3. Phản ứng oxi hoá:
a) Oxi hoá không hoàn toàn:
- Các đồng đẳng của benzen thì có phản ứng còn benzen thì không.
+ KMnO4 Không xảy ra
+ 2KMnO4 + 2MnO2 + KOH + H2O
 Dùng để phân biệt benzen và các đồng đẳng của benzen.
b) Oxi hoáhoàn toàn: CnH2n – 6 + O2  nCO2 + (n-3) H2O 

Hy vọng rằng BST Lý thuyết và bài tập về Hiđrocacbon thơm sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản