Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ancol

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 tài liệu

0
857
lượt xem
31
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ancol

Mô tả BST Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ancol

Đến với bộ sưu tập Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ancol, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu bổ ích cho công tác dạy và học của mình. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp trên elib.vn nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ancol

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ancol:

DẠNG 1: BÀI TẬP ANCOL TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI KIỀM

A- CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Nhận xét:
Như vậy nếu thì đó là ancol đơn chức. Còn thì đó là ancol 2 chức, nếu là hỗn hợp các ancol thì đó là hỗn hợp các ancol 2 chức hoặc có 1 ancol đơn chức và ancol còn lại có số nhóm chức lớn hơn 2.
+) Nếu thì đó là ancol đa chức.
+) Nếu hỗn hợp 2 ancol mà thì có 1 ancol đơn chức.
2. Chú ý
- Nếu cho ancol tác dụng với Na thì chỉ xảy ra phản ứng (1).
- Nếu cho dung dịch ancol tác dụng với Na thì ngoài (1) còn xảy ra phản ứng giữa nước với Na. Hai phản ứng này xảy ra đồng thời.
- Theo Định luật bảo toàn khối lượng: mancol + mNa ban đầu = mchất rắn sau phản ứng +
- Các công thức tổng quát của một số ancol cần nhớ:
+ Ancol no, đơn chức : CnH2n+1OH.
+ Ancol đơn chức : R-OH hoặc CnH2n+1-2kOH.
+ Ancol đơn chức chứa 1 nối đôi : CnH2n-1OH.
+ Ancol đa chức bất kì : CnH2n+2-2k-x(OH)x.
+ Ancol no, đa chức : CnH2n+2-x(OH)x.
- Nếu chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C, H, O mà tác dụng được với Na hoặc K thì X chứa chức OH (của ancol hoặc phenol) hoặc chứa chức COOH (của axit). Nhưng nếu X không tác dụng với dung dịch kiềm thì X là ancol.

B- BÀI TẬP VẬN DỤNG
I – PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Cho 3,7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm3 H2 (đo ở 27,30C và 0,88 atm). Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượu đó (C4H9OH)
Bài 2: Cho m gam rượu đơn chức X tác dụng với Na dư thì thu được 1,12 lít H2 .Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa đủ 10,08 lít CO2 và tạo thành 6,72 lít CO2 các khí đều đo ở đktc
a. Tính m (6 gam)
b. Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X (C3H8O và có 2 rượu có công thức này )
Bài 3: Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C,H,O) .Khi hóa hơi 0,31gam A thì thu được thể tích bằng thể tích của 0,16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . Mặt khác cũng 0,31 gam A tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) .Tìm công thức phân tử của A (C2H6O2)
Bài 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam một rượ A thì thu được 9,24 gam CO2 . Mặt khác khi cho 0,1 mol A tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3,36 lít khí (đktc) .
Tìm công thức phân tử và gọi tên A (C3H5(OH)3)
Bài 5: X là rượu no, Khi dốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3,5 mol O2 .Mặt khác 1 mol X tác dụng hoàn toàn với Na thu được 1,5 mol O2 .Tìm công thức phân tử của X (C3H8O)
Bài 6: Cho 0,05 mol một rượu A Tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít H2 (đktc).Nếu cho 7,6 gam rượu này tác dụng với K thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc).
a. Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu A . ĐS: C3H6(OH)2
b. Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết A có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ancol. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản