Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ankan – Xicloankan - Hóa học 11

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 13 tài liệu

0
663
lượt xem
3
download
Xem 13 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ankan – Xicloankan - Hóa học 11

Mô tả BST Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ankan – Xicloankan - Hóa học 11

Nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ankan – Xicloankan - Hóa học 11. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức trong chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ankan – Xicloankan - Hóa học 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ankan – Xicloankan - Hóa học 11:

I. TÍNH CHẤT CHUNG :
xicloankan là những hiđrôcacbon nghiệm mạch vòng
Tên gọi CTPT
xiclopropan C3H8
xiclobutan C4H10
xiclopentan C5H12
xiclohexan C6H14
xiclohetan C7H16
xiclooctan C8H18
xiclononan C9H20
xiclodecan C10H22
… …
Tổng quát CnH2n (n≥ 3)
Tên gọi :
Tên nhánh Tên vòng
Vị trí – tên nhánh “xiclo” + tên mạch chính + “an”
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
Phản ứng thế : tương tự ankan.
Phản ứng cộng mở vòng :
Xiclopropan : Δ
Δ + H2 CH3 – CH2 – CH3
Δ + Cl2 ClCH2 – CH2 – CH2Cl
Δ + HCl CH3 – CH2 – CH2Cl
Xiclobutan : chỉ mở vòng khi cộng H2.
+ H2 CH3 – CH2 – CH2 – CH3
Xicloankan vòng 5 trở lên không có phản ứng mở vòng.
Phản ứng tách :
metylxiclohexan toluen (metylbenzen) + 3H2
Phản ứng oxi hóa :
2CnH2n + 3n O2 2nCO2 + 2nH2O
III. ĐIỀU CHẾ :

Hetan metylxiclohexan + H2

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Lý thuyết và phương pháp giải bài tập về Ankan – Xicloankan - Hóa học 11. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản