Lý thuyết và trắc nghiệm chương Amin - AminoAxit

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 tài liệu

0
213
lượt xem
10
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Lý thuyết và trắc nghiệm chương Amin - AminoAxit

Mô tả BST Lý thuyết và trắc nghiệm chương Amin - AminoAxit

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Lý thuyết và trắc nghiệm chương Amin - AminoAxit. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Lý thuyết và trắc nghiệm chương Amin - AminoAxit

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Lý thuyết và trắc nghiệm chương Amin - AminoAxit dưới đây:

A. Tóm tắt lý thuyết:
I. Amin:

1. Số đồng phân amin:
C3H9N: có 4 đồng phân (2 bậc 1; 1 bậc 2, 1 bậc 3)
C4H11N: có 8 đồng phân (4 bậc 1; 3 bậc 2, 1 bậc 3)
C5H13N: có 17 đồng phân (8 bậc 1; 6 bậc 2, 3 bậc 3)
2. So sánh tính bazơ của amin:
 Giải thích tính bazơ của amin: do nguyên tử N trong amin còn một đôi electron tự do có thể nhận proton tạo ra ion amoni => amin có tính bazơ.
R NH2 : R đẩy electron làm tăng tính bazơ
R NH2 : R hút electron làm giảm tính bazơ
 Trong dung dịch có tính axit hoặc dung môi phân cực:
Amin bậc 2 > amin bậc 1> amin bậc 3> NH3
Sự tăng tính bazơ từ amoniac đến amin bậc 2 là do các amin có chứa các gốc R hút electron làm tăng mật độ điện tử xung quanh nguyên tử N và do đó làm tăng khả năng kết hợp với proton của nguyên tử N => tăng tính bazơ.
Amin bậc 3 có tính bazơ yếu hơn amin bậc 2 la do sự giảm năng lượng sonvat hóa của các ion amoni bởi các phân tử nước. Khả năng sonvat hóa của ion amoni giảm làm cho độ bền của chúng giảm và sự phân ly bazơ của amin bậc 3 cũng giảm.
Mặt khác, do amin bậc 3 chứa nhiều gốc R hơn làm án ngữ không gian chung quanh N lớn làm giảm khả năng của N kết hợp với proton.
Tính bazơ của amin thơm yếu hơn các amin thẳng do cặp electron tự do ở nguyên tử N tham gia liên hợp trong nhân benzen làm giảm mật độ điện tử xung quanh N
=> tính bazơ giảm
Tính bazơ C6H5 – CH2 – NH2 > CH3 – C6H4 – NH2 > C6H5NH2
 Để nhận biết amin bậc 1, 2, 3 ta dùng dung dịch HNO2 :
+ Amin bậc 1 tác dụng HNO2 giải phóng khí.
+ Amin bậc 2 tác dụng HNO2 tạo chất lỏng màu vàng, mùi xốc.
+ Amin bậc 3 không tác dụng.
3. Công thức amin:
CT amin no, đơn chức: CnH2n+3N (n 1)
CT amin đơn chức: CnHmN ( m 2n + 3)
CT amin thơm no, đơn chức: CnH2n-5N ( n 6)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Lý thuyết và trắc nghiệm chương Amin - AminoAxit . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản