Mẫu đăng ký mở thêm học phần

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 2 tài liệu

0
39
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đăng ký mở thêm học phần

Mô tả BST Mẫu đăng ký mở thêm học phần

Thư viện eLib giới thiệu đến bạn BST Mẫu đăng ký mở thêm học phần để giúp các bạn biết cách trình bày, biết các thông tin cần thiết khi viết Mẫu đăng ký mở thêm học phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đăng ký mở thêm học phần

Đây là một trong những mẫu đơn trích từ BST Mẫu đăng ký mở thêm học phần. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐỀ NGHỊ XIN ĐƯỢC MỞ THÊM CÁC LỚP HỌC PHẦN

Kính gửi: Khoa (bộ môn):………………………………………………
Phòng Đào tạo: ………………………………………………
Em tên là : …………….. Mã số SV: …………Điện thoại liên lạc: ………………
Hiện học lớp:…..……………………....... Ngành: …………………………...........
Em đại diện cho ……… SV có tên trong danh sách đề nghị Nhà trường mở thêm lớp học phần: ………………. Khối lượng:…../ Tín chỉ trong học kỳ:……… năm học:………
Danh sách sinh viên
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Khóa Ngành đào tạo Chữ ký của SV
Lý do:………………………………………………………………………………………………………...…..
………………………………………………………………………………………………………………………
Em xin chấp hành đầy đủ Quy chế đào tạo và mọi quy định của Nhà trường.
Kính mong được sự chấp thuận của nhà trường. Em xin chân thành cảm ơn!
.... , ngày ….. tháng ….. năm….
Ý KIẾN CỦA KHOA/BỘ MÔN Người làm đơn
(Trưởng, phó khoa hoặc Trợ lý ĐT-NCKH ký, (ký tên, ghi rõ họ tên)
ghi rõ họ tên)

 

 

Đồng bộ tài khoản