Mẫu đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 6 tài liệu

0
92
lượt xem
1
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

Mô tả BST Mẫu đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

Mời các bạn cùng tham khảo BST Mẫu đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ được thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Đến với BST này, các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định của pháp luật. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

Đây là một trong những mẫu đơn được trích từ BST Mẫu đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ. Các bạn cùng tham khảo nhé!

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành: ………………………………
Niên khóa: ……………………………………

 

1. Họ và tên học viên: .……………………………………………………
2. Ngày tháng năm sinh: ……………………..Nơi sinh: .………………..
3. Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………
Điện thoại: Di động: …………………….... Cố định:…………………
Email: …………………………………………………………………..
4. Cơ quan công tác:.……………………... …….………………………..
5. Công việc đang đảm nhiệm: .…………………………………………..
6. Đề tài đăng ký:
a. ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
b. ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
7. Học viên dự kiến thầy hướng dẫn: …………………………………….
 

Hà nội, ngày tháng năm 20…
Xác nhận thầy hướng dẫn Học viên đăng ký

 

Đồng bộ tài khoản