Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 7 tài liệu

0
107
lượt xem
0
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học

Mô tả BST Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học

Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học với mong muốn giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính một cách tốt nhất. Với những mẫu đơn này, các bạn có thể xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học

Hãy tham khảo mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học để biết cách viết cũng như cách trình bày Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học theo đúng quy định các bạn nhé!

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Tên đề tài : ................................................................................

 

Mã số đề tài : ..................Số đăng ký : .............Chỉ số phân loại :.....................

Chủ nhiệm đề tài :...............  Năm sinh : .................Nam/Nữ :........................
Học vị : ...............Chức vụ :.....................  Tel : .....................
Cơ quan chủ trì : ...................................................................
Địa chỉ : ................................................................................
Tel. E-mail Fax: ................................................................................
Tóm tắt nội dung đề tài : ................................................................................

Thời gian thực hiện : Từ / / 20 …… đến / / 20 ……
Tổng kinh phí : ..........ĐVN hoặc ...............USD
Trong đó ngân sách nhà nước : ...........ĐVN hoặc...........................  USD
Loại hình nghiên cứu : ................................................................................
- Nghiên cứu cơ bản / Nghiên cứu ứng dụng 
- Triển khai thực nghiệm 
Sản phẩm tạo ra 
Dự kiến cơ quan ứng dụng kết quả nghiên cứu 

Ngày tháng năm 20 ……
Cơ quan chủ trì

Ngày tháng năm 20 ……
Chủ nhiệm đề tài


 

Đồng bộ tài khoản