Mẫu đơn đăng ký dự thi cao học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 11 tài liệu

0
385
lượt xem
2
download
Xem 11 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đăng ký dự thi cao học

Mô tả BST Mẫu đơn đăng ký dự thi cao học

Nhằm giúp quý bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức khi viết các loại đơn, biểu mẫu liên quan quan đến thủ tục hành chính, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Mẫu đơn đăng ký dự thi cao học. Các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập này được trình bày theo đúng quy cách được quy định. Mời quý bạn đọc tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đăng ký dự thi cao học

Mời quý bạn đọc tham khảo đoạn trích của một mẫu đơn, biểu mẫu được trích ra từ bộ sưu tập Mẫu đơn đăng ký dự thi cao học và xem thêm các mẫu đơn khác trong bộ sưu tập này, hoặc trong các bộ sưu tập liên quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Kính gửi : Trường Đại học Hà Tĩnh

 

Họ và tên: ..........................................................Số điện thoại liên lạc:.........................................
Ngày sinh : ........................................................Nơi sinh:.....................................................................
Quê quán:...................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................................................
Tốt nghiệp đại học năm:...................Chuyên ngành: ...............................................................
Tại trường:..................................................................................................................................................
Bằng đại học thứ 2( nếu có):............................................................................................................

Cơ quan công tác:..................................................................................................................................
Đăng ký dự thi tuyển sinh cao học:
Chuyên ngành:..........................................................................................................................................
Hình thức đào tạo:Tập trung Tập trung 2 năm ngoài giờ
Không tập trung 3 năm
Tôi xin thực hiện đúng các quy định đối với thí sinh và nếu trúng tuyển sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo sau đại học.

Ngày.............tháng................năm 2014
Người làm đơn

Ghi chú: Đánh dấu vào các ô phù hợp

Đồng bộ tài khoản