Mẫu đơn đăng ký học phần

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 19 tài liệu

0
806
lượt xem
2
download
Xem 19 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đăng ký học phần

Mô tả BST Mẫu đơn đăng ký học phần

Đến với các Mẫu đơn đăng ký học phần được thư viện eLib chọn lọc dưới đây các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày mẫu đơn theo đúng yêu cầu. Mời các bạn xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đăng ký học phần

Mời bạn tham khảo 1 trong những mẫu Mẫu đơn đăng ký học phần dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Kính gửi: Ban cố vấn học tập khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh

 

Tên em là: Nguyễn Văn A
Sinh viên lớp: 51K5106
Mã số sinh viên: 1051066235
Điện thoại liên lạc: 091…..
Trong thời gian đăng ký học vừa qua nhà trường có mở lớp đăng ký các học phần nhưng em chưa đăng ký được. Lí do như sau:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Vì vậy em viết đơn này mong ban cố vấn đăng ký cho em các học phần sau :
1. Cơ kết cấu 1 Mã học phần: XD20016
2…………………………………………………………………………………..
3..…………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………………….

Nghệ an, ngày tháng năm 20
Sinh viên
(Ghi rõ họ tên, ký tên)
 

Đồng bộ tài khoản