Mẫu đơn đăng ký môn học song song

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
70
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đăng ký môn học song song

Mô tả BST Mẫu đơn đăng ký môn học song song

Bạn muốn học vượt chương trình, bạn muốn học nhanh hơn dự định. Bạn có thể sử dụng Mẫu đơn đăng ký môn học song song để đăng ký cùng lúc nhiều môn học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đăng ký môn học song song

Với Mẫu đơn đăng ký môn học song song bạn có thể đăng ký các học song song cùng lúc các môn học thuộc chuyên ngành của bạn, giúp tiết kiệm thời gian học tập.

 ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
(Dành cho sinh viên đăng ký học ngành 2)

Kính gửi : - Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phòng Quản lý Đào tạo
- Thầy/cô CVHT:
Em tên là :.................................................................Mã số sinh viên ......................................
Lớp chuyên ngành thứ 1 : ..................................................
Đăng ký học chuyên ngành thứ 2 : ..................................................
Học kỳ . . . . . năm 20. . . - 20. . . , em đã đăng ký học tổng số . . . . TC.
Nay em viết đơn này kính đề nghị thầy (cô) cố CVHT, Nhà trường xem xét cho phép em được đăng ký học phần sau cùng với chuyên ngành thứ 2 :
STT               Tên lớp học phần                   Mã môn học                     Số TC              Ghi chú
1

2

3

Em xin hứa thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về việc học tập và hoàn thành đầy đủ học phí. Kính mong được sự chấp thuận của thầy (cô) CVHT và Nhà trường.
Ý kiến của Hà Nội, ngày tháng năm 201
của Cố vấn học tập Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đồng bộ tài khoản