Mẫu đơn đăng ký ở nội trú

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 18 tài liệu

0
464
lượt xem
0
download
Xem 18 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đăng ký ở nội trú

Mô tả BST Mẫu đơn đăng ký ở nội trú

Tiện lợi và dễ tìm kiếm là điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc. Tham khảo các mẫu đơn trong bộ sưu tập Mẫu đơn đăng ký ở nội trú thì việc viết đơn, biểu mẫu theo quy định không còn là điều khó khăn. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đăng ký ở nội trú

Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng các mẫu đơn cân thiết dành cho ngành giáo dục với Mẫu đơn đăng ký ở nội trú dưới đây. Xem và download về tham khảo hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ

                                                                   Kính gửi: - Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
                                                                                     - Ông Giám đốc Trung tâm Nội trú

 

Tên tôi là:........................................................................., Giới tính: ….............…...
Ngày sinh: ......./......../.........., Dân tộc: ......................, Tôn giáo: .............................
SV, HV(HS) lớp:…….…, Ngành: ............................., Khoa:...................................
Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................
....................................................................................................................................
Thuộc đối tượng ưu tiên: ...........................................................................................
- Ở tại phòng: ................, Tầng: ............, KTX số: ...................................................
- Loại phòng ở: .................................. đồng/người/tháng..........................................
- Thời gian ở: ..............tháng, từ ngày ......./......./2012 đến ngày ........./........./2013..
Lý do xin ở nội trú: ....................................................................................................
Nếu được xét vào ở tôi xin cam kết:
1. Tuyệt đối tuân thủ Nội quy nội trú và các quy định liên quan khác của nhà trường.
2. Đóng tiền ở, tiền điện, tiền nước sinh hoạt, tiền sử dụng internet (nếu có) đầy đủ, kịp thời theo quy định.
3. Tự giác học tập, rèn luyện, có ý thức bảo vệ tài sản cá nhân và tài sản của nhà trường; tham gia đầy đủ công tác tự quản, có trách nhiệm làm tốt công tác vệ sinh tại phòng ở và khuôn viên KTX.
4. Có ý thức xây dựng khu vực nội trú đảm bảo “xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện”. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể do nhà trường tổ chức tại khu vực nội trú (Chủ Nhật xanh, liên hoan văn nghệ nội trú, giao lưu văn hoá học sinh, sinh viên quốc tế, thi phòng ở sạch đẹp theo định kỳ...)
Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung trên. Nếu vi phạm, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường. Kính đề nghị nhà trường xem xét, giải quyết.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nghệ An, ngày tháng năm
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NỘI TRÚ NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và nghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản