Mẫu đơn đăng ký thi bổ sung học phần

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
80
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đăng ký thi bổ sung học phần

Mô tả BST Mẫu đơn đăng ký thi bổ sung học phần

Các bạn đang muốn viết đơn đăng ký thi bổ sung học phần? Hãy đến với BST Mẫu đơn đăng ký thi bổ sung học phần được eLib chọn lọc dưới đây. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đăng ký thi bổ sung học phần

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây để biết cách viết cũng như cách trình bày Mẫu đơn đăng ký thi bổ sung học phần theo đúng quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ THI BỔ SUNG HỌC PHẦN
(Dành cho sinh viên đã được hoãn thi xin đăng ký thi bổ sung)

Kính gửi: - Phòng Đào tạo Trường ...............................................................
                      - Ban chủ nhiệm khoa (chuyên môn): .............................................
                  - Giảng viên bộ môn ........................................................................

 

Em tên là :..............................................................Ngày sinh : .........../.........../..............
Lớp sinh hoạt: ............................... Mã số SV :.................................................................
Vừa qua, nhà trường đã cho em được hoãn thi học kỳ học phần: …………………………………………………………………. thuộc học kỳ…… năm học: 20….. - 20.......
Nay em xin thi bổ sung học phần đã được phép hoãn thi, cụ thể như sau:

Em xin hứa sẽ tuân theo mọi quy định chung của Nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn !

   , ngày ........ tháng ....... năm 20…
Ý kiến của GVCN Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của giảng viên bộ môn Ý kiến của BCN khoa
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản