Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa điểm rèn luyện

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
96
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa điểm rèn luyện

Mô tả BST Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa điểm rèn luyện

Các bạn đang muốn viết đơn xin chuyển ngành học? Hãy đến với BST Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa điểm rèn luyện được eLib chọn lọc dưới đây. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa điểm rèn luyện

Mời các bạn cùng tham khảo 1 mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa điểm rèn luyệnđể biết cách viết, cách trình bày đơn theo đúng yêu cầu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA:………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày……tháng……năm 201

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA ĐIỂM RÈN LUYỆN

Kính gửi: - Phòng Công tác sinh viên
- Khoa: :…………………………………………………………


Họ và Tên:…………………………………………Ngày sinh
Mã sinh viên: …………………………………. Lớp:

Em viết đơn này xin được chỉnh sửa điểm rèn luyện học kỳ…….năm học 20… - 20…
Lý do:
…………………………………………………………………………………………
Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Khoa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của phòng Công tác sinh viên:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ban khảo thí             P.Công tác sinh viên             Lãnh đạo khoa           GVCN/CVHT             Sinh viên

 

 

Đồng bộ tài khoản