Mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở ngoại ngữ (tin học)

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
117
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở ngoại ngữ (tin học)

Mô tả BST Mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở ngoại ngữ (tin học)

Bạn đã biết viết đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở ngoại ngữ (tin học)? Nếu chưa, hãy tham khảo bộ sưu tập được thư viện eLib tuyển chọn và giới thiệu dưới đây. Đến với các Mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở ngoại ngữ (tin học) hay trong bộ sưu tập, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tìm mẫu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở ngoại ngữ (tin học)

Các bạn cùng tham khảo toàn bộ BST Mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở ngoại ngữ (tin học) bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP (Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP
Cơ sở ngoại ngữ (tin học) ……………..

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo ………………………..
Tôi tên : ……………………………………….. ..................................................
Sinh ngày : ………....................................
Giới tính ……………………………
Chứng minh nhân dân số:……………, cấp ngày……………, tại ……………... Hộ khẩu thường trú (số nhà, đường, xã, huyện, tỉnh) :
……………………………………………………………….…………………………..
Trình độ chuyên môn : …………………………………Di động……………….
Nay kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo ………................., cho phép tôi được được đứng tên mở cơ sở ngoại ngữ (tin học), nội dung cụ thể như sau: Tên cơ sở ngoại ngữ (tin học) : ………………………………………… Loại hình: …………………………
Quy mô đào tạo: ……học viên/khoá/3tháng
Địa chỉ đặt cơ sở (số nhà, đường, xã, huyện, tỉnh) :
…………………………………………………………………………………………...
Điện thoại cố định : ………….. Fax ……………… Email : ……………………
Nhiệm vụ của cơ sở: tổ chức giảng dạy ngoại ngữ, tin học; liên kết với đơn vị có chức năng tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo quy định. Chương trình giảng dạy: theo chương trình Bộ GDĐT quy định (đính kèm chương trình) Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (cơ hữu, thỉnh giảng): đúng theo quy định và đủ về số lượng để mở các lớp đào tạo ở cơ sở (đính kèm phụ lục 2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu: đảm bảo đầy đủ, phục vụ cho chương trình đào tạo (đính kèm phụ lục 3) Nếu được sự cho phép của Phòng GDĐT, tôi cam kết sẽ điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo đúng luật pháp Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh quy định về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thực hiện tốt các văn bản pháp quy của UBND tỉnh, Sở GDĐT liên quan đến hoạt động giảng dạy ngoại ngữ-tin học.
Trân trọng kính chào.
Nơi nhận : - Như trên;
- Lưu. …………, ngày tháng năm 20…
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký tên và ghi rõ họ tên)
* Đính kèm hồ sơ mở cơ sở

Đồng bộ tài khoản