Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 15 tài liệu

0
361
lượt xem
0
download
Xem 15 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch

Mô tả BST Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch để nắm được cách viết các loại đơn, biểu mẫu đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch

Tại eLib.vn bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu hay và chất lượng về mọi lĩnh vực dành cho ngành giáo dục. Ngoài các tài liệu học tập bạn có thể xem và download về sử dụng các mẫu đơn như Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch và nhiều mẫu đơn khác được biên soạn theo chuẩn văn phong hành chính để tiện sử dụng cho các mục đích khác nhau khi cần.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH

Từ ngạch:....................... lên ngạch:.............................

Kính gửi:.....................................................

Tên tôi là: ...................................................................................................
Ngày sinh: ..................................................................................................
Trình độ chuyên môn đào tạo: ..................................................................
Đang xếp ngạch: Thời gian xếp ngạch:
Hệ số lương hiện hưởng: Thời gian xếp:
Chức vụ hiện nay:
Sau khi nghiên cứu điều kiện xét chuyển ngạch tại Văn bản số......... ngày .... tháng ....... năm ........ của .................Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch .................................................................................
Tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét cho tôi được chuyển ngạch.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xét chuyển ngạch gồm:
1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ của ngạch cần chuyển (có chứng thực của nhà nước).
2. Bản sao quyết định tuyển dụng (có chứng thực của nhà nước)
3. Bản sao quyết định lương hiện hưởng (có chứng thực của nhà nước).

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đồng bộ tài khoản