Mẫu đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 9 tài liệu

0
310
lượt xem
2
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Mô tả BST Mẫu đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, các biểu mẫu được yêu cầu trong các thủ tục hành chính để tham khảo, chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp chúng thành bộ sưu tập trên elib.vn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sưu tập Mẫu đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Xem và download các mẫu đơn dành cho ngành giáo dục như Mẫu đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp tại eLib.VN hoàn toàn miễn phí. Các mẫu đơn được sưu tầm và biên soạn theo chuẩn văn phong hành chính giúp bạn tiện lợi sử dụng khi cần.

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP

Kính gửi: ..........................................................................................
Họ và tên người làm đơn (*): ……………………….........................………..
Ngày, tháng, năm sinh:……………………nam, nữ ……...............................
Nơi sinh: ………………......................................…………………………...
Nơi ở hiện nay: …………….………...................................…...…………….
Hộ khẩu thường trú …………………………………….................................
Địa chỉ liên lạc khi cần thiết: …….…………………………….........................
Số điện thoại:……………………Email……………………………………........
Trân trọng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận văn bằng do nước ngoài cấp gửi kèm theo
Họ và tên người có văn bằng: ….............…, Trình độ đào tạo …………..
Nơi, ngày cấp ………..............……….…………………………….……..
Tên cơ sở giáo dục nước ngoài ……….………….............................…....
Thuộc nước/Tổ chức quốc tế …….....................………………….…….....
Hình thức sử dụng kinh phí (nhà nước, hiệp định, tự túc) ….......................
Quyết định cử đi học (nếu có): Số QĐ …., ngày ký QĐ ….…...................
Cấp ra quyết định:………..………………………....................………......
Hình thức đào tạo (chính quy, học từ xa ...)........................…………..……
Thời gian đào tạo ……… Chuyên ngành đào tạo ....………………………
Có đăng ký công dân với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hay không?
 Có đăng ký  Không đăng ký
Nếu không đăng ký, nêu rõ lý do …………………………........................
……………………..….......................….…………………………..........
Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.
...., ngày tháng năm 200…
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Đồng bộ tài khoản